Ved omsåning er det muligt at få dispensation for kvælstofkvoten

Plantedirektoratet vil ikke betragte det som overgødskning, når der sås om med en afgrøde, der har en lavere kvælstofnorm.

Plantedirektoratet har meddelt, at der i forbindelse med omsåning vil kunne gives dispensation. Det vil ikke blive betragtet ikke som overgødskning, når der i forbindelse med en omsåning vælges en afgrøde, der har en lavere kvælstofnorm end den oprindelige afgrøde.

Det fremgår at en artikel på landbrugsinfo.dk.

Hvis eksempelvis en vinterafgrøde er udvintret, og der sås om med en vårafgrøde, er det som udgangspunkt den sidst etablerede afgrødes kvælstofkvote, man har ret til at tildele et areal.

Et eksempel kan være vinterbyg, der er udvintret og sås om til vårbyg.

Betingelser
For at få lov til at fratrække kvælstof tilført den mislykkede afgrøde, skal man søge en dispensation herfor ved Plantedirektoratet.

- Plantedirektoratet vil normalt kun give dispensation til at fratrække forskellen i kvælstofkvote mellem kvoten for den udvintrede vinterafgrøde og den nyetablerede vårsædsafgrøde. Betingelsen for dette er, at al gødningen er udbragt til vinterafgrøden før omsåning og at hele ejendommens kvælstofkvote er planlagt udnyttet, pointerer Leif Knudsen.

Der findes ikke noget særligt ansøgningsskema til dispensationsansøgningen. På Landbrugsinfo findes et skema, der kan downloades som skabelon. Man skal vedlægge dokumentation ved dispensationsansøgningen, der skal sendes til Plantedirektoratet i Lyngby.

Læs også