Landmænd står på spring med såmaskinen

I Nord- og Vestjylland er cirka 10 procent af vårsæden kommet i jorden. På sandjorden i Sydøstjylland er det 15 og på Sydhavsøerne er det 25 procent.

På Lolland-Falster er det omkring 20-25 procent af vårbyggen, der er blevet sået.

Det vurderer planteavlschef Claus Nørgaard, Dansk Landbrug Sydhavsøerne i Nykøbing Falster.

- Såningen tog for alvor fart i fredags, men der er stadig arealer, som ikke er til at køre på, siger han.

For vådt ved Kolding
Morten Knutsson, som er chefkonsulent i Kolding Herreds Landbrugsforening, tror ikke, at der er sået ret meget vårsæd på lerjorden i hans område.

- Det er utrolig lidt, der er sået på lerjorden. Indtil nu har det været for vådt, og våd lerjord bliver lige så hårdt som beton, hvis der køres på den. Men landmændene står da på spring for at komme ud med såmaskinerne, forklarer han.

- På de lettere jorde, og på den mildere lerjord på den vestlige side af højderyggen begynder de nu at arbejde. Her er der sået mere. På sandjorden er der nok sået 15 procent af vårbyggen og havren, skønner Morten Knutsson.

- I øjeblikket køres gødningen ud. Det er det første, der sker, men vi mangler at få en ufattelig masse gylle bragt ud. Endnu i lørdags kunne man ikke køre, så vi glæder os over hver dag, der er vejr til det, tilføjer han.

I denne uge sker det
I Vestjysk Landboforening vurderer chefrådgiver Lars-Ejler Hansen, at omkring 10 procent af vårsæden – byg og havre – er sået.

- Der er ikke sået ret meget. Nogle har prøvet til med at køre gylle ud og sået nogle få marker, men det er i småtingsafdelingen. I denne uge vil der til gengæld ske ufattelig meget, fortæller han.

Længere nordpå hos Agri Nord i Aalborg vurderer afdelingsleder Poul Madsen også, at kun cirka 10 procent af vårsæden i Himmerland og nord for Limfjorden er sået.

- Der er vådt alle steder, og det er ikke ret meget, der er sået, men det går stærkt i disse dage, pointerer han.

Voldsom udvintring
Indtil nu har det ifølge Poul Madsen handlet om at få lidt gødning ud på den del af vintersæden, man tror, vil overleve.

- Der er meget voldsom udvintring både i vintersæd og i græsmarker i hele vores område, men det er selvfølgelig særligt galt nordenfjords. Vi skal 26 år tilbage for at finde noget, der har været lige så voldsomt som i denne sæson, konstaterer han.

Sukkerroer og foderroer
På Lolland-Falster, hvor der er sukkerroer på en femtedel af markerne, er 20-25 procent af roerne ifølge Claus Nørgaard blevet sået.

- Vi er nået så langt hen på foråret, at folk nu nok vælger at så roerne før de sår vårbyggen, mener planteavlschefen.

I Vestjysk Landboforening er der omkring 30 medlemmer, som dyrker fodersukkerroer, men det er ifølge Lars-Ejler Hansen relativt små arealer.

- Jeg tror ikke, at fodersukkerroerne er sået, men det bliver de nok i denne uge, siger chefrådgiveren.

Ingen kartofler
Ingen af de konsulenter, Effektivt Landbrug har talt med, har kendskab til at nogen er begyndt at lægge kartofler.

- Det er for koldt endnu. Jorden skal være lidt varmere. Kartoflerne rådner, hvis de kommer ud i kold og våd jord, påpeger Poul Madsen, Agri Nord.

Læs også