Ny afregningsmodel hos Tican

Et nyt afregningsystem fra Tican, giver gode muligheder for den enkelte leverandør.

Tican har introduceret et nyt afregningssystem i denne uge.

- Vi har villet lave et afregningssystem, der tilgodeser fremtidens svineproducent. Det skal være så enkelt som muligt, men også give den enkelte svineproducent mulighed for at påvirke sin afregning og samtidig give de bedste grise til slagteriet, fortæller, Henrik Bækstrøm Laurtisen, chef for Ticans ejer og leverandørsupport. Og glæder sig over de fortrinsvis positive tilbagemeldinger.

Systemet fik sin ilddåb i denne uge og det er gået godt, fortæller han og lægger vægt på, at svineproducenten ved at ramme vægtgrænserne, have en høj kødprocent og levere sygdomsfrie grise får en højere notering.

- Det er ikke bedriftsstørrelse alene, der tæller siger han og understreger, at det højest afregnede vægtinterval fra 77 til 83,9 kilo giver de grise, der både produktionsmæssigt og afsætningsmæssigt er bedst for slagteriet.

- Prisen skal ikke være højest, bare fordi man er storproducent, vi fokuserer også på råvarekvaliteten her, tilføjer han.

Optimer leveringsstrategi
Men selvom systemet er tilstræbt enkelt, så er det vigtigt, at den enkelte landmand tænker sin leveringsstrategi igennem i forhold til det nye system og dets mange elementer, understreger han.

Basisafregningen har ligget 30 øre under Danish Crowns basisnotering siden DC ændrede sine reguleringer til fradrag i stedet for tillæg.

- Det har givet nogle af vores leverandører problemer i forhold til den finansielle sektor, fordi man ikke der forstod, at resultatet blev det samme om man bruger tillæg eller fradrag, siger Henrik Bækstrøm Lauritsen. Og det blev rigtig galt, da også SPF ville til at køre med forskellige smågrisenoteringer, siger han. Derfor har man lavet afregningssystemet om, men med indbyggede muligheder for aktivt at påvirke egen afregning, når man leverer netop de grise, slagteriet helst efterspørger.

Basisnotering stiger
Basisnoteringen stiger med 30 øre pr. kilo. Basisvægtintervallet øges samtidig med 3 kilo og dækker nu intervallet mellem 70 og 89,9 kilo.

Der indføres et variabelt kvalitetstillæg, som indledningsvist vil være på 10 øre pr. kilo i vægtintervallet 77 til 83,9 kilo. Samtidig med at grise, som vægtmæssigt falder uden for basisvægtintervallet, vil få et øget fradrag.

Basiskødprocenten fastholdes på 60 procent, men der bliver øgede fradrag for grise med en kødprocent under 60 procent, og de eksisterende tillæg for grise med en kødprocent over 60 procent fastholdes.

Grise, som får slagteribemærkninger, der betyder, at de skal håndteres i slagteriets efterkontrol, og grise med brysthindear vil få et fradrag.

Stordriftsfordele
Strukturreguleringen, der vil tage udgangspunkt i antal tilmeldte pr. hovednummer og ikke som tidligere pr. chr-nummer, får man ekstra for antal grise leveret over 4000. Den regulering er stigende efter antal leverede grise.

Mængdereguleringen er samtidig ændret. I den nye mængderegulering indføres et nyt begreb, som betegnes Fuld bil. Hvor stor en fuld bil er afgøres i samråd med vognmanden. Hvis der leveres mindre end en fuld bil eller i et antal ud over det, der svarer til en fuld bil, reguleres med syv kroner pr. gris.

Har man flere ejendomme hvorfra der skal hentes grise på samme bil, skal man betale læssetakst, det vil sige 8,33 kroner pr. minut ved kørsel mellem de to ejendomme.

Der vil senere blive indført mulighed for rullende tilmelding.

- Der er nogen, der er utilfredse, fordi der bliver gjort forskel på prisen på baggrund af mængden af leverede grise. Men det meste af reguleringen går på et aktivt afregningssystem. Og det kan de fleste se fordelen i, siger Henrik Bækstrøm Laurtisen.

Når der tilmeldes til uge 14 skal man som udgangspunkt regne med, at "Fuld bil" er en tilmelding på 157 stk. grise eller 210 stk. grise (og for leverandører, som får afhentet af Dansk Grisetransport - endvidere 165 stk. grise). Andre tilmeldinger over 205, som udløser "Fuld bil", skal afklares direkte med vognmanden.

Læs også