Økologiske mælkeproducenter mærker også krisen

En foreløbig analyse fra Landscentret af tal fra Dansk Landbrugs regnskabsdatabase viser ikke overraskende, at økologerne i lighed med de konventionelle mælkebedrifter har haft et vanskeligt år i 2009.

I lighed med deres konventionelle kolleger var 2009 et år der gav de økologiske mælkeproducenter store problemer.

Det foreløbige udtræk af regnskabsdata fra Landscentter, der er baseret på 23 økologiske heltids-mælkebedrifter, der i regnskabsåret 2009 i gennemsnit havde et landbrugsareal på 131 årskøer og 154 hektar, viser således et underskud på 502.000 kr. i 2009.

Det skal dog understreges, at det er et gennemsnitligt tal, således at nogle bedrifter har præsteret et bedre resultat, mens andre modsat havde et dårligere driftsresultat i 2009.

Driftsresultatet er det beløb, der skal honorere ejerens egen aflønning samt sikre forrentning af egenkapitalen.

Bedre end de konventionelle
Landscentret har også lavet en lignende regnskabskørsel for 250 konventionelle heltids mælkebedrifter, der i gennemsnit havde 156 årskøer og et landbrugsareal på 143 ha i 2009. En sammenligning af regnskabstallene for de økologiske og konventionelle bedrifter viser, at driftsresultatet er 575.000 kr. højere hos økologerne.

Økologernes lavere udbytte i marken og lavere mælkeydelse hos køerne opvejes af højere priser og lavere stykomkostninger, og derved bliver dækningsbidraget og således driftsresultatet bedre. Samtidig er de foreløbige tal for de økologiske mælkeproducenter baseret på bedrifter med lidt færre årskøer i gennemsnit, hvilket også kan påvirke resultatet. Men også hos økologerne har det knebet med indtjening i det forgangne år.

- Det er ikke overraskende, at tallene viser at 2009 har været et økonomisk vanskeligt år med store underskud. Det er tydeligt, at vi er nødt til at få en højere afregningspris for mælk og kød for at kunne overleve i fremtiden. I den forbindelse er det en ringe trøst, at vore konventionelle kolleger har haft det endnu værre i det forgangne år, siger Uffe Bie, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer

I sammenligning med året før har der i gennemsnit været en nedgang i driftsresultatet på 664.000 kr.

Den markante nedgang i driftsresultatet er primært forårsaget af prisfaldet på mælk og kød samt høje foderpriser. De lavere salgspriser har medført et fald i bedriftens bruttoudbytte til trods for, at der i gennemsnit har været 11 køer mere pr. bedrift i 2009 end året før.

Læs også