Landboungdom økonomisk presset

UNDERSKUD: Fyns LandboUngdom havde sidste år et underskud på 126.000 kroner, og foreningen får fremadrettet færre konsulenttimer til rådighed.

Den pressede økonomiske situation i alle samfundsgrenene rammer også landboungdomsarbejdet på Fyn. Ved torsdagens årsmøde i Fyns LandboUngdom blev det oplyst, at foreningen i den forgangne sæson havde et underskud på 128.000 kroner - og forrige år et underskud på 100.000 kroner. Egenkapitalen, som inkluderer arbejdskapitalen fra »Biksen«, der i tidernes morgen blev skabt af overskuddet fra »Rigtige mænd«-kampagnen, er dermed nede på 263.000 kroner.

Selv om de besværlige ansøgninger om landdistriktsmidler ventes at udmønte sig i 60.000 støttekroner med tilbagevirkende kraft, så var det den negative økonomiske udvikling, som prægede mødet på Dalum Landbrugsskole.

Flere af de omkring 40 deltagere i årsmødet fandt, at foreningen er på vej til lukning, hvis der ikke sker ændringer eller findes på nye, indbringende aktiviteter.

Ejgil stopper
- Det er jo simpel matematik, hvor længe det kan køre med underskud. Derfor skal der skæres ned, ellers lukker foreningen, lød det fra den måske kommende landsformand i LandboUngdom, Jeppe Bomann, som derfor også gerne ville vide, hvordan budgettet ser ud for indeværende år.

- Ejgil (ungdomskonsulent Ejgil Andresen, red.) stopper med månedens udgang, og med den nye ordning, som Dalum Landbrugsskole skruer sammen, får vi færre konsulenttimer, og dermed et betragteligt mindre beløb ud for lønomkostningerne i regnskabet, forklarede Lars-Ole Stokkebye. I egenskab af Fyns LandboUngdoms næstformand ledede han mødet i fravær af formanden Johan Bebe, som er endnu ikke vendt tilbage fra sit halvårs ophold i Australien.

- Siden DM-traktortrækkket i Odense i 2006 har vi ikke haft de store indbringende aktiviteter. Vi har hvert år tjent på årsfesten, men ikke nok til at lønne en konsulent. Program var der også underskud sidste gang på 6.000 kroner. Det laver vi om på, og i det hele taget arbejder bestyrelsen på en redningsplan, lovede næstformanden.

Gavmilde gæster
Som vært og »maskinstation« for Fyns LandboUngdom var forstander Jørgen P. Jensen, Dalum Landbrugsskole, med ved årsmødet.

- Regnskabet viser jo med al tydelighed, at »lagkagen« ved at være spist. Men det er sikkert, der er brug for landboungdommen. Organisationen er guld værd for dem, som er i gang med landmandsuddannelsen. Derfor skal I kæmpe videre, også selv om pengene ingen steder er så store, som de har været, pointerede forstanderen.

Også Centrovice var repræsenteret ved mødet. Næstformand Torben Bang bakkede ligeledes op om de unges arbejde, og lovede konkret, at landboforeningen fremadrettet godt vil tage sig af de fire lokale fynske landboungdomsforeningers regnskaber.

- Men, pointerede han, bilagene skal ikke leveres i en stak i en sort plastikcheck.

Legater
Endelig var også Jens Henrik Andersen fra DLG/FAF's repræsentantskab en kærkommen gæst ved årsmødet. Han medbragte nemlig en sponsorcheck på 10.000 kroner fra andelsgrovvareselskabet.

Endvidere var hans ærinde sædvanen tro at overrække DLG/FAF-legatet på 5.000 kroner til en person, som har ydet en særlig indsats i det fynske landboungdomsarbejde. Det gik til Nils Mikkelsen, som sidder i bestyrelsen for Sydfyns LandboUngdom og i udvalget for Klub 1-arbejdet. Lige nu er han i praktik inden det sidste modul som faglært landmand.

Fyns LandboUngdoms eget jubilæumslegat gik til Casper Bo Madsen, som pt. er elev på Dalum Landbrugsskole, men på grund af sygdom ikke var til stede på torsdagens årsmøde på skolen.

Fynsk formand?
Som afrunding på årsmødet gav Jeppe Bomann sit bud på, hvorfor han skal vælges som LandboUngdoms næste landsformand.

- LandboUngdom skal være den forening, de unge fra landet melder sig ind i. Vi skal være en skarp organisation med stærke lokalforeninger. Lokalt skal det rykke med arrangementer og kurser, ligesom regionskontorerne skal fungere optimalt. Samtidig vil jeg kæmpe for, at LandboUngdom skal være med til at knytte land og by endnu bedre sammen, lød det fra den 25-årige midtfynbo, som de seneste to år har været næstformand i landsorganisationen.

Han er uddannet agrarøkonom på Dalum og arbejder for tiden som driftsleder på en kvæggård med 300 køer mellem Esbjerg og Varde.

Lige nu er han eneste kandidat til at afløse formanden gennem de sidste to år, Michael »Boon« Pedersen, som har valgt at træde tilbage ved årsmødet om godt en måneds tid.

- Så er der nogen af jer, som vil i ledelsen, så er det nu. Der er to ledige pladser og i alt fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Og allerbedst ville det være, hvis der bliver kampvalg, forsikrede formandskandidaten på sin fynske »hjemmebane«.

Læs også