Politikerne blev kaldt til orden om vandplanerne

1100 mødte frem til de nordjyske landboorganisationers vandmøde onsdag aften i Brønderslev Hallen til en lang og seriøs debat. Man frabad sig politikernes valgkampretorik. Det er situationen for alvorlig til, blev det understreget.

- Vi har hørt valgkamp nok, kom nu i arbejdstøjet og gør noget fornuftigt, sagde Palle Joest Andersen, Sønderskov ved Hjørring til politikerne ved de nordjyske landboorganisationers stort anlagte møde onsdag aften om vandplanerne.

Over 1000 fremmødte landmænd i Brønderslev Hallen vidnede om, hvor alvorligt landmændene ser på situationen. At det ikke var letbenet valgkampssnak, de var kommet for at høre, fik politikerne direkte at vide efter deres første indlæg, hvilket flere af dem efterfølgende prøvede at tage til efterretning.

Situationens alvor blev ellers ridset op fra starten af mødet med korte præcise indlæg af tre konsulenter, tidligere EU-parlamentsmedlem Niels Busk og innovationschef Flemming Møhlenberg fra DHI, der er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation.

Hvilket land vil I have
Jens Elbæk Andersen, LandboNord og Jens Bach Andersen, AgriNord spurgte til slut på deres fælles oplæg, hvilket Danmark, politikerne ønsker sig:

- Et frodigt landbrugslandskab, eller det Danmark med endeløse pileskove, sump, krat, ukrudt og ødegårde, som bliver resultatet, hvis vandplanerne gennemføres omkring Limfjorden?

Det vil nemlig være resultatet, fortalte de, hvis planerne gennemføres med ophør og reduktion af vandløbsvedligeholdelse, fjernelse af spærringer, samt genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger. Det foreslås gennemført sammen med krav om ekstra efterafgrøder, etablering af randzoner og våde enge samt oversvømmelse af ådale og reduktion af N-tilførslen.

- Og den reduktion, der skal ske i N-tilførslen, er drastisk med 19.000 tons på landsplan - 5.944 tons blot i Limfjordsområdet. Hvorfor lukke Europas mest miljøvenlige landbrug, spurgte de to konsulenter.

Reduktioner et politisk mantra
For den meget unge venstrepolitiker Carsten Lauridsen var målet dog stadig at mindske landbrugets nitratudledning med 19.000 tons. Og ingen politiker svarede Niels Riis, Mors, der spurgte til byernes utætte kloakker.

Der var seks politikere i panelet. Foruden Carsten Lauridsen (V), var det Bjarne Laustsen (S), Jørn Dohrmann (DF), Birgitte Josefsen (V), Tage Leegaard (C) og Steen Gade (SF). De var alle enige om, at der også skal være plads til landbruget fremover. Hvilket landbrug, og hvordan, spurgte forsamlingen herefter ind til.

- Skal jeg fortsætte med min uddannelse, for så skal der jo også være landbrug her om 40 år, spurgte en landbrugselev.

- Steen Gade sagde, at det ikke er muligt at fortsætte på samme måde som hidtil, så han rådede eleven og de andre landmænd til at overveje økologi og energiproduktion, ligesom han henviste til moderne teknologiske løsninger på miljøspørgsmålet.

- Det er de to spor i fremtidens landbrug, sagde han.

Dyr teknologi
Niels Riis, Mors fortalte herefter om et nyt luftrensningsanlæg, han har i forsøg, der har det problem at det koster 40 til 45 kroner pr. gris.

Det fik miljøkonsulent Tina Madsen, AgriNord til at understrege, at teknologien skal følges til dørs.

- Det kan ikke nytte, at landmanden skal investere millioner af kroner på noget, der kun virker måske, sagde hun og spurgte, om nedskæringer er blevet et politisk mantra.

Brugbare løsninger efterlyses
Viceformand i Landbrug og Fødevarer Niels Jørgen Pedersen undrede sig over, at man satte en vandplan til teknisk høring uden overhovedet at have lavet nogle samfundsøkonomiske beregninger. Han understregede, at det var vigtigt for landbrugerhvervet at kunne navigere ud i fremtiden, derfor er det nødvendigt med klare vilkår.

Niels Juul, Himmerland understregede, at det ikke drejede sig om hjælp til erhvervet, men om erhvervsvilkår, så landbruget kan være der.

- Mange andre erhverv er flyttet væk fra Danmark. Prøv lige at skabe nogle rammer, vi kan leve med. Vi skal vel stadig have noget at leve af i Danmark, sagde Niels Chr. Oien, Hørby på mødet med de 1100 deltagere.

Helt fra Sjælland var de kommet for at bakke op om mødet. Herfra opfordrede Poul Fritzner, viceformand i den sjællandske landboforening Gefion, politikerne til at komme i arbejdstøjet.

- Troels Lund Poulsen har taget fejl med denne plan - husk det, sagde han.

Læs også