Kan DC Future holde grisene i Danmark?

Hos Danish Crown er der tilfredshed med status for 9-punktsplanen DC Future. Det vil dog udelukkende være svineprisen, der vil være afgørende for, om grisene vil blive slagtet herhjemme eller i udlandet, påpeger Danske Svineproducenter.

Halvvejs gennem Danish Crowns handlingsplan DC Future er slagteriet længere end halvvejs, når det gælder om at nå målene, skriver Danish Crown i den seneste udgave af medarbejderbladet »Krogen«.

I bladet er anført 9 barometre, der står for hver af et af DC Futures 9 punkter samt et 10. barometer, der illustrerer hvor langt Danish Crown er nået med DC Future samlet set.

DC Future skal lykkes
Formand for Landbrug & Fødevarer, Virksomhedsdelen, Asger Krogsgaard, som også sidder i Danish Crowns bestyrelse, siger om DC Future:

- Vi har haft opbakning ude på landet til at lave en turn-around. Landmændene har haft tillid til planen, og de har givet os arbejdsro. Det har betydet, at vi halvvejs i perioden er foran eller på planen på de punkter, vi selv har indflydelse på.

- Landmændene har ydet deres del, politikerne er ved at indfri flere af vores ønsker, og senest har vognmændene valgt at bakke op om planen. Så lige nu venter landmændene derfor med spænding på udfaldet af de igangværende overenskomstforhandlinger, siger Asger Krogsgaard til Krogen.

- Jeg ved, at mange landmænd har forsat produktionen i troen på, at DC Future lykkes. Hvis ikke det sker, frygter jeg, vi mister mange svineproducenters opbakning og tillid, og at vi vil se endnu flere smågrise trille sydpå i lastbiler i stedet for at ende på Danish Crowns slagterier.

Spørgsmålet er så, om det er DC Future, der afgør, om grisene sendes til Tyskland, eller det er den pris, man kan få for grisene i Tyskland.

Afgørende
- Det eneste, som kan stoppe strømmen af grise til Tyskland, er en dansk notering, som er på niveau med den tyske, lyder det fra Hans Aarestrup, direktør for Danske Svineproducenter.

Han påpeger, at tyskerne har en del fordele i form af momsregler, støtte til biogas og solceller etc. Disse ting gør dem i stand til at betale den merpris for danske smågrise, som opstår via transportomkostninger, mellemhandler-avance, med videre.

- Hvis man skulle lave et barometer på den danske notering i forhold til den tyske, så ville det nok være ved at krybe fra rødt over i gult efter tyskernes sidste noteringsfald på 45 øre, siger Hans Aarestrup.

Han tilføjer, at prisen forhåbentligt stiger i begge lande, men mest i Danmark, så barometeret kan få fuldt udslag i det grønne felt.

- Hvis det ikke sker, får speedometrene på de lastbiler, der kører smågrise til Tyskland, fuldt udslag for at kunne følge med, siger han.

Vognmændene og Danish Crown har ifølge en oprindelig aftale forpligtet sig til at regulere taksten for afhentning af svin og søer, når der sker lønstigninger i aftaleperioden. Men det punkt er nu blevet slettet af aftalen efter et møde mellem Danish Crown og vognmændene.

Samtlige 20 vognmænd, der er tilknyttet Danish Crown, har valgt selv at »sluge en lønstigning i stedet for at sende regningen videre til Danish Crown, oplyser slagteriet i deres medarbejderblad Krogen.

- Det er vigtigt at sende et signal om, at vi står sammen med vores kunder, som er svineproducenterne. Vi eksisterer ikke uden dem, siger vognmand Erik Rasmussen, Grisetransport Fyn, blandt andet ifølge Krogen.

Det er også vognmandens opfattelse, at der er forståelse blandt de ansatte:

- Når jeg taler med mine ansatte, så siger flere, at det er vigtigere at have et job end at få flere kroner i lønningsposen, fortæller han til Krogen.

Læs også