Voldsomme tab på kvægbedrifter

Første regnskabstal fra 2009 viser et gennemsnitligt fald i indtjening på 1 million kroner pr. kvægbedrift, sammenlignet med 2008.

De har hele tiden godt vidst og ventet, at regnskabstallene for 2009 ville blive blodrøde, og nu er der kommet syn for sagen.

Landscentret i Skejby har således netop gjort de første 114 regnskaber fra malkekvægbedrifter fra 2009 op, og de viser et gennemsnitligt fald i indtjening på godt 1 mio. kroner, sammenlignet med 2008. Fra at have kørt med et gennemsnitligt minus på 90.000 kroner i 2008, er gennemsnitsresultatet ind til videre for 2009 på minus 1.141 mio. kroner.

Cirka 300.000 kroner af underskuddet skyldes ifølge Landscentret de negative konjunkturer på foderbeholdning og besætning, mens cirka 50.000 kroner vedrører nedskrivning på kvote og jord.

En halvering af bedrifternes dækningsbidrag fra 2,9 mio. kroner til 1,45 mio. kroner, stort set uændrede kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger i forhold til 2008, samt 0,5 mio. kroner mere i finansieringsomkostninger, forklarer det negative resultat. 

Det var som nævnt ventet, at bedrifterne ville få et stort økonomisk tab i 2009, som følge af dårlige prisforhold, og en markant stigning i renteniveauet. Derimod finder Landscentret det lidt overraskende, at bedrifternes kontante kapacitetsomkostninger er næsten uændrede.

I 2009 ligger de på 1,4 mio. kroner mod 1,35 mio. kroner i 2008.

Lidt dårligere end prognose
De første regnskabstal for 2009 viser et lidt større tab sammenlignet med Dansk Kvægs prognose for 2009.

Landscentret finder det dog endnu for tidligt, at sige om malkekvægbedrifternes resultat generelt blev dårligere end forventet i 2009. Dertil er der endnu for få regnskaber med i opgørelsen, men den første tendens er klart negativ.

Landscentret vil løbende i løbet af foråret opdatere opgørelsen efterhånden, som der kommer flere regnskaber ind.

Læs også