Nordjyderne med til oprør

SAGSANLÆG: Nordjyderne gav foreningen Bæredygtigt Landbrug fuld opbakning til at stævne staten.

Godt 250 landmænd var mødt op i Haverslev Hallen i Nørager, hvor den nye græsrodsbevægelse Bæredygtigt Landbrug havde indkaldt til møde. Formålet var at få at vide, om også nordjyderne støtter den nye forenings kamp mod Grøn Vækst, som er deres erklærede formål.

Det gør de.

Formand Christian Castenskiold, Holbæk, indledte, og efter en række oplæg, startede han debatten ved at spørge forsamlingen, om de gav deres opbakning til, at foreningen stævner den danske stat for de ulovligheder, som foreningen mener, der ligger i Grøn Vækst-planerne.

- Hørt, blev der råbt fra salen, og de 250 nordjyske landmænd var ikke sene til at stemme i med et massivt bifald, der viste, at nordjyderne bakker helt op om foreningens initiativer.

Foreningen har været på besøg både på Fyn og Sjælland, hvor de også har fået opbakning.  

 
Under den livlige debat ved foreningen Bæredygtigt Landbrugs fællesmøde i Haverslev Hallen med ene positive tilbagemeldinger, kom det frem, at også Danske Svineproducenter støtter den nye forening.

- Vi kom med vores støtte prompte, vi hørte om foreningen, og vi bakker også op om at stævne staten, sagde den nyvalgte formand Henrik Mortensen, Løgstør.

Også fra kyllingeproducenternes side var der støtte, og Bo Hansen, Viborg, meldte om, at kyllingeproducenterne har gode erfaringer om at gå uden om det etablerede system i foreningen De Frie Producenter.

Der sker ikke noget i toppen
Og det er netop det etablerede system, den nye forening kritiserer.

- Vi har længe forsøgt at få et svar fra Landbrug & Fødevarer på, hvad der sker i forhold til Grøn Vækst, men nu er vi nødt til at gøre noget selv, selvom det er ærgerligt, at det er kommet dertil, siger formanden til Landbrug Nord.

Han erkender, at der selvfølgelig er en risiko ved at fare frem, samt at det naturligvis havde været bedre, hvis Landbrug & Fødevarer havde løst opgaven.

- Men vi ved jo ikke, hvad der sker. Vi er nødt til at satse. Alternativet ser mere truende ud, så vi turde ikke lade være, siger formanden.

Skal skaffe halvanden million
Formanden kunne glæde sig over, at mange af de fremmødte meldte sig ind, inden de gik hjem, og de fleste mødedeltagere havde en indmeldelsesseddel i hånden, da de forhold hallen.

For at kunne indlede retssagen mod staten har foreningen allerede allieret sig med en københavnsk advokat, der er ved at udfærdige et notat. Det skal senere danne grundlag for stævningen, men i første omgang skal det sendes til relevante politikere.

Og det er ikke helt gratis at entrere med et advokatfirma, og den nye forening regner med, at omkostningerne løber op i mellem en og halvanden million kroner. Dem skal de skaffe blandt medlemmerne.

- Det er håndører, blev der råbt fra salen.

Foreningen satser på at få 5000 medlemmer inden den 1. april, der alle betaler 1600 kroner i indmeldelsesgebyr. Bliver pengene ikke brugt, udbetales de til medlemmerne.

Landboforeningerne skal med
Erik Ugilt Hansen, Hobro, der tidligere har siddet i Landbrugsraadet i 17 år, tog ordet under debatten.

Han opfordrede til, at alle gik til deres landboforeningsbestyrelser og fik dem til at bakke op.

- Vi kan ikke klare det alene, hvis vi både skal kæmpe mod Landbrug & Fødevarer, sekretariater, politikerne og medierne. Nu skal bestyrelserne altså råbes op, så de også melder sig under fanerne, sagde nordjyden.

- Jeg tror, det er ved at ske, lød ordene fra formanden.

Den nye formand kunne således fortælle forsamlingen, at han havde fået tilkendegivelser fra LandboSyd om, at de bakker op.

Læs også