Fælles sag mod staten

LandboSyd's formand oplyste på foreningens generalforsamling, at Landbrug & Fødevarer også undersøger mulighederne for en retssag mod Grøn Vækst. Det glæder formanden for den nye landsforening.

Etableringen af den nye landsforening »Bæredygtigt Landbrug« har nu for alvor sat sine spor i landbrugskredsene. Ikke alene blandt landmændene, som bakker de sjællandske initiativtagere op i stort tal i deres bestræbelserne for at få Grønt Vækst og forslagets milliardbyder overfor landbruget skudt ned. Men også helt ind i de etablerede landboorganisationer, som er kritiseret for at »sidde på hænderne« i denne sag.

Således udtrykte formanden for LandboSyd ved tirsdag aftens generalforsamling sin uforbeholdne ros til det nye initiativ, og meldte sig selv som medlem i landsforeningen.

- Jo flere vi er til at presse på, jo bedre. Mit forslag er, at vi arbejder for en stævning af staten og kører retssager imod lovligheden af Grøn Vækst og nye vandplaner. Samtidig bør vi undersøge, om det er muligt at rejse sagen i EU mod Danmark, sagde Mogens Dall og oplyste, at Landbrug & Fødevarer lige nu er i gang med at undersøge mulighederne på området, der vil blive et af hovedpunkterne til et landsformandsmøde inden 14 dage.

Også ved generalforsamlingen samme aften i Kolding Herreds Landbrugsforening blev der raslet med sablerne overfor regeringens natur- og vandplaner.

- Hvis en juridisk vurdering bekræfter det, så kommer landspolitikerne tilbage til forhandlingsbordene, fastslog formanden Asger Christensen.

Faglighed i højsædet
Også Landbrug & Fødevarers formand, Michael Brockenhuus-Schack, er enig i, at de foreslåede natur- og vandplaner er urealistiske og uacceptable, og at det ikke kan lade sig gøre at drive landbrug på de foreslåede betingelser.

Men at Landbrug & Fødevarer ikke gør noget i den sammenhæng, afviste Michael Brockenhuus-Schack på et møde om landbrugspolitik i Landboforeningen Odder-Skanderborg tirsdag aften.

- Frustrationen har skabt en protestbevægelse, men de taler mod bedre vidende, idet vi arbejder intenst på at flytte tingene i den rigtige retning. Vi har oprettet et rejsehold, der drager rundt i landet, og vi arbejder konstant på at have allierede og på at opretholde et politisk pres.

- Vi har valgt en strategi, hvor fagligheden er i højsædet. Vi bevæger os fra at være nogen, der altid brokker sig og er i offerrollen, til at være nogen, der bidrager med noget konstruktivt. Vi vil sende det signal, at vi er et moderne videnbaseret erhverv, og vi vil være med på at finde løsninger, sagde formanden til de 85 fremmødte landmænd i Odder.

God nyhed
Hos Bæredygtigt Landbrug glæder man sig over reaktionerne fra landboorganisationerne.

- Det er en god nyhed, at det rykker på borgen. Det er imidlertid nyt for mig, hvis de også går med planer om en retssag mod staten. Sådan lød det ikke, da vi forleden havde et møde med landbrugstoppen, fortalte formanden Christian Castenskiold til Effektivt Landbrug i går eftermiddags i mobiltelefonen, på vej til informationsmødet i Haverslev Hallen i aftes.

Siden den nye landsforening har set dagens lys og ikke mindst efter det første informationsmøde i mandags i Middelfart har mobiltelefonen ringet konstant med opbakning og indmeldelser af medlemmer.

- Det er fantastisk, og egentligt kan man kun beklage, at det er kommet hertil. Derfor glæder det os naturligvis, hvis der nu vitterligt viser sig en fælles interesse i at løse dette altafgørende problem for landbruget, understreger landsforeningens formand.

Læs også