Gylleformidling kan løse akut problem

GYLLE: Gyllebeholderne er mange steder mere fyldte end normalt på denne årstid. Men frosten og snedækket vanskeliggør udbring af husdyrgødning. LandboMidtØst tilbyder derfor at formidle kontakt til landmænd med ledig opbevaringskapacitet.

Gyllebeholderne er flere steder fyldte. Gylleudbringning er tilladt fra 1. februar, men frosten og snedækket gør dog, at det reelt kun er på meget få arealer, hvor det er forsvarligt såvel fagligt som lovgivningsmæssigt at udbringe flydende husdyrgødning. Der må ikke være risiko for afstrømning til søer, vandløb og dræn i forbindelse med evt. tøbrud.

Under de nuværende vejrforhold anbefaler planteavlskonsulenter i LandboMidtØst at minimere udbringningen af gylle ud fra et fagligt synspunkt:

- På marker med vintersæd, raps og græs er der risiko for afgrødesvidning, når der udbringes gylle på de snedækkede arealer. På marker uden plantedække eller på efterafgrøder skal gyllen ifølge reglerne nedfældes eller nedbringes indenfor seks timer. Det kan lade sig gøre hvis jorden er frostfrit under sneen og det vil det være bedste valg i en nødsituation.

Står man med et akut problem med hensyn til opbevaring af gylle, tilbyder LandboMidtØst at formidle kontakt til landmænd med ledig opbevaringskapacitet.

- Vi har lige nu en række landmænd, der allerede har henvendt sig til os – både med behov for opbevaring og med ledig kapacitet. Derfor skal man blot kontakte Planteavl & Miljø i LandboMidtØst. Se mere på www.lmo.dk.

Læs også