Kornpriser står foran tocifret stigning

Globale råvarepriser er i en langsigtet stigende tendens. Tocifrede prisstigninger forventes i alle de vigtigste afgrøder i løbet af de næste fem til syv år, spår økonom fra engelsk universitet. Dansk forsker skeptisk.

Landmændene er trådt ud af trædemøllen, og ind i en ny verden af strammere og strammere markeder.

Det mener den ledende økonomiprofessor Harald von Witzke, Humbolt Universitet i England.

På en konference i Cambridgeshire i sidste uge, sagde han ifølge Farmers Weekly, at den langvarige nedgang i landbrugsproduktionens råvarepriser nu er stoppet, og det forventes, at den globale efterspørgsel efter fødevarer bliver fordoblet i første halvdel af det 21. århundrede, på grund af befolkningstilvækst og stigende indkomster.

Harald von Witzke spår, at væksten i fødevareforsyningen ikke vil kunne holde trit med efterspørgslen, især på grund af den begrænsede mængde af landbrugsjord, der kan blive sat i produktion, og fordi de fleste af de produktivitetsforbedringer, der kan opnås i konventionel planteavl, allerede er sket.

Mangel på vand, stigende efterspørgsel efter biobrændstoffer, og stigende oliepriser vil forværre problemerne med fødevareforsyningen, vurderer han.

Gevinster
På denne baggrund forudsiger professoren »betydelige« gevinster i landbrugets råvarepriser, dog med risiko for store udsving undervejs.

Harald von Witzke mener, på baggrund af en ny analyse, at prisen på hvede og oliefrø vil stige med omkring 70 procent mellem 2005 og 2017, og majsen vil stige med over 100 procent.

Forudsætningen er, at olien stiger fra 45 dollar pr. tønde til 102 dollar pr. tønde i 2017.

Olieprisen har en væsentlig indflydelse på produktionsomkostningerne og den mængde korn, der konverteres til produktion af biobrændstoffer.

Professoren mener ifølge Farmers Weekly, at landmændene vil se stigninger allerede næste år, og at tendensen allerede nu er stigende.

Ikke så højt
Seniorrådgiver i Fødevareøkonomisk Institut, Henning Otte Hansen, giver Harald von Witzke ret i, at lavpunktet i priserne formentlig er nået nu.

Han ser dog ikke så voldsomme prisstigninger forude.

- Det er ofte vejret, der afgør priserne, men et bud kunne være prisstigninger på 5-10 procent de næste 3-4 år på korn, raps og majs. Majs måske lidt mere, siger Henning Otte Hansen, og tilføjer:

- Meget afhænger også af, om vi vil tillade gmo eller ej, da det har relativt stor indflydelse på priserne.

Markedsmekanisme
Seniorrådgiveren peger på, at fødevarer er relativt ufølsomme over for konjunkturer. Han er dog enig i, at stigende befolkningstilvækst og større købekraft, vil få forbruget og priserne til at gå op.

- Der kan komme en ny, kortvarig fødevarekrise, hvor der opstår mangel på korn, osv. Men i så fald vil mange lande sørge for at øge deres udbud.

- Jeg plejer at sige, at landmændene er garanter for, at vi ikke får store prisstigninger. Hvis priserne stiger, vil udbuddet øges og forbruget falde, hvilket vil presse priserne nedad igen, siger Henning Otte Hansen.

Læs også