Konsulent: Vent med Gylleudbringningen

Vent med gylleudbringning til sneen og dagsfrosten er væk. Der er risiko for at, næringssaltene vil svide afgrøderne, lyder advarslen fra planteavlskonsulent.

Selvom kalenderen er nået til midt i februar, så er der god grund til at lade gyllevognen stå, indtil sneen og dagsfrosten er væk.

Ifølge planteavlskonsulent Hans Kristian Abildskov, Centrovice, Ringe på Fyn, vil den stærke frost og sneen betyde, at gyllen vil kunne skade vinterafgrøderne.

- Risikoen er at, planterne bliver svedet af de næringssalte der er i gødningen. Det er helt afgørende, at man vurderer forholdene i jorden inden man kører ud, og dagsfrosten skal væk først, siger han.

- Sidste år var der en god periode allerede midt i februar, hvor der kunne køres på frosten lidt op af dagen indtil jorden var tøet ved middagstid. Det er opimalt at vente indtil vi får sådan en vejrtype, fortsætter konsulenten.

Må ikke afstrømme
Ifølge Hans Kristian Abildskov gælder der den regel, at gylle fra 1. februar må udbringes på vinterafgrøder, men det må ikke kunne medføre afstrømning ved tøbrud.

- Så hvis de krav er opfyldt, så er landmændene juridisk på den rigtige side af loven - også selvom der er frost i jorden, siger han.

Hans Kristian Abildskov tilføjer, at der desuden er kommet en ny regel, som siger, at man ikke må udbringe flydende gødning på arealer, der skråner mere end seks procent og ligger nærmere end 20 meter til vandløb.  

Kør når det er muligt
Ifølge planteavlskonsulenten vil et godt råd til gødningsstrategien være, at se tiden an frem til sneen og dagsfrosten er væk. Det helt generelle råd til udbringning af gylle er, at så snart vejr- og jordforholdene er til det så gælder det om at få det bragt ud, men heller ikke før.

- Der skal helst udbringes en svovlholdig handelsgødning inden første april, eksempelvis en svovlsur ammoniak eller en NS 26-14 handelsgødning som supplement til tidligt udbragt gylle. Til kornafgrøder anbefaler vi 15-20 kilo svovl pr. hektar og til raps typisk omkring 30 kilo svovl pr. hektar, siger planteavlskonsulenten.

Udvintring
Hans Kristian Abildskov oplyser, at det endnu er for tidligt at vurdere om der vil blive problemer med udvintring af marker.

- Vi skal frem til marts måned. Det er her frosten er kritisk. Hvis det fryser hårdt om natten og tør om dagen, så er det skadeligt for afgrøderne. I øjeblikket ligger der sne over størstedelen af planterne og det er med til at beskytte den imod den værste frost, siger han.

På nuværende tidspunkt vurderer planteavlskonsulenten ikke at planterne har taget skade af vintervejret.

- Kulden kom heldigvis så tidligt, at planternes vækst i efteråret har været relativt begrænset. Det nedsætter risikoen for sneskimmel betydeligt, siger han.

Kapacitetsproblemer
Hans Kristian Abildskov oplyser, at der er landmænd, der jævnligt er landmænd, der retter henvendelse til Centrovice, fordi de har ledig opbevaringskapacitet til gylle og gerne vil tilbyde den til andre landmænd, der kan bruge den ledige opbevaringskapacitet.

- Jeg vil råde til, at planteavlere med opbevaringsproblemer finder en aftager, i stedet for at køre gyllen ud i det nuværende frostvejr. Der er risiko for at skade planterne og kan meget vel også skade landbrugets omdømme i lokalsamfundet, fremhæver konsulenten.

Læs også