Vandplaner kan blive dødsstødet

Mange landmænd vil ikke kunne klare et tab på flere hundrede tusinde kroner, som de kvælstofbegrænsende vandplaner vil koste hver bedrift, i de hårdest ramte områder. Samtidig tvivler planteavlskonsulent på effekten af planerne.

Det bliver især landmænd i de fjordnære områder omkring Lillebælt og Limfjorden, der kommer til at betale prisen for vand- og naturplanerne. I forbindelse med et planteavlsmøde i aftes hos Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, fremlagde planteavlskonsulent Aksel Ravn de beregninger, man har udarbejdet omkring de økonomiske konsekvenser af vandplanerne, specifikt omkring »Vandplan Lillebælt Jylland«, som især mange af foreningens medlemmer vil blive berørt af.

Beregningen tager udgangspunkt i en ejendom på 100 hektar med 1,4 de/ha slagtesvin, svarende til 5.075 svin fra 33-107 kilo. Et vandløb på 500 meter går gennem ejendommen. Sædskiftet er, før vandplanen, 56 hektar hvede, 4 hektar vårbyg med de pligtige efterafgrøder, 20 hektar vinterbyg og 20 hektar vinterraps.

Den omsættelige kvælstofkvote på 1.360 ton N, svarer til en reduktion i kvoten på ejendommen på 74 kilo N/ha. Efter vandplanen skal der være 7 – 8 procent yderligere efterafgrøder, og da efterafgrøderne ikke længere kan erstattes af vintersæd, skal der være cirka 21 procent efterafgrøder efterfulgt af vårsæd.

Nyt sædskifte
Et sædskifte kan herefter se sådan ud: 1 hektar udyrket randzone (10 meter på begge sider af vandløbet), 21 hektar vårbyg med pligtige efterafgrøder, 38 hektar hvede, 20 hektar vinterbyg og 20 hektar vinterraps. Det er ikke længere muligt at anvende al gyllen på ejendommen, da afgrøderne også skal have svovl og startgødning, og der er kun plads til cirka 1 de/ha. Den resterende gylle, 46 de, eller 793 ton afsættes til en nabo.

Alt i alt giver det grundlaget for beregningen, der betyder et lavere dækningsbidrag efter vandplan på 211.205 kroner. Afsætning af gylle -15.860 kroner. Fald i kornudbytte på 2.055 hkg  eller 30.825 kroner, og endelig mindre protein i afgrøderne på skønnet 1,5 procent, svarende til 18.780. I alt 276.670 kroner, eller knap 2.700 kroner pr. hektar.

Ikke seriøst
Aksel Ravn lagde i sin gennemgang af vandplanerne ikke skjul på, at han hverken ser udspillet som seriøst eller gennemførligt. Tabet vil blive enormt for mange landmænd, samtidig med at han tvivler på effekten for vandmiljøet.

- Vi er det område, der er hårdest ramt, selv om de er gode til at »pive« oppe ved Limfjorden, konstaterede Aksel Ravn med et smil på læben, ikke for at minimere problemet, men især fordi han ikke mener vandplanerne kan tages seriøst.

Alene måden man er kommet frem til reduktionen af de 19.000 ton kvælstof.

- Man regner baglæns, men mangler så 10.000 ton, og så laver man såkaldte omsættelige kvælstofkvoter, sagde Aksel Ravn, der samtidig også stiller et stort spørgsmålstegn ved effekten af at fjerne kvælstoffet.

- Vi kommer ikke tilbage som det var engang ved at fjerne kvælstoffet, konstaterede Aksel Ravn, med henvisning til erfaringer fra Odense Fjord.

Der er, ifølge Aksel Ravn, så meget der i forvejen er ændret gennem tiden for fjordene med eksempelvis bebyggelse og aktivitet i og ved fjordene, at de aldrig vil kunne bringes tilbage til den oprindelige form og det vandmiljø, der var inden da.

Vandplan Lillebælt Jylland dækker cirka 2.370 kvadratkilometer, og berører de ni kommuner - Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Vejen og Billund.

Læs også