Tysk »slaraffenland« for danske landmænd

Mens det kniber med at få indtjening på bedriften herhjemme, er der masser af indtjeningsmuligheder syd for grænsen. Flere danske landmænd har allerede taget konsekvensen, og udvidet bedriften – i Tyskland, hvor de føler sig langt mere velkomne.

Det kan sagtens lade sig gøre at få en rentabel landbrugsproduktion – hvis altså bare man flytter syd for grænsen. Det er i hvert fald Bent Lunds erfaringer, der ejer og driver sin bedrift Gammelbygaard ved Højer, med 440 årskøer (tilladelse til 482) og 5 mio. kilo mælk – samt en produktion af 7500 slagtesvin i Mollerup. Og i alt 350 hektar.

Også han er ramt af den dårlige økonomi i dansk landbrug, men alligevel har han et flot plus på bundlinien. Forklaringen skal findes i Aventoft og Verwa i Tyskland, hvor ikke mindst den tyske afregning for biogas samt bonus for gyllen, som svarer til el-prisen, har givet mulighed for en rentabel drift med overskud.

Bedriften i Aventoft tæller 134 hektar ager, samt et 500 kW biogasanlæg. I Verwa udgør bedriften 800 hektar eget samt 1300 hektar forpagtet, og en bedrift på 650 ammekøer.

Hvorfor Tyskland?
Men hvorfor tage springet og starte landbrugsproduktion op i Tyskland? Bent Lund har masser af svar på hånden.

- Det skal først og fremmest være sjovt at være landmænd. I Tyskland oplever man ikke politianmeldelser, og langsom kommunal miljøsagsbehandling. Der er gode tilskudsmuligheder og bedre afregning, forklarede Bent Lund, der også fremhævede den tyske mentalitet, og den loyale og stabile arbejdskraft som vigtige parametre.

Og så er der lige det med økonomien.

- I Tyskland kan man bygge en stald til 1500 køer for 4 mio. euro. Projektet finansieres med 30 års lån, og så snart stalden er færdig fås der 1,2 mio. i kontant tilskud. Samtidig kan man bruge de gamle stalde til ungdyr. Gyllen sælges til biogas, der afregnes til cirka 3 euro pr. m3, forklarede Bent Lund, der mener det er umuligt at matche de forhold i Danmark.

Og han er heller ikke i tvivl om svaret på spørgsmålet om, hvad der skulle få ham til igen at satse på Danmark:

- Det kræver en sober miljøindsats, ingen kvoter, ingen Arlagården og politisk velvilje.

Vil gerne Danmark, meeen…
Fra Bent Lund ved Højer er der ikke så langt i afstand til hans landmandskollega Jørn Ebbesen ved Vojens.

Han købte i 1995 sin ejendom i fri handel – dengang 440 søer og 86 hektar. Siden er ejendommen udvidet flere gange, så den i dag består af to ejendomme med 900 søer og 14.000 slagtesvin og 300 hektar.

I 2008 købte han sammen med en medarbejder yderligere en ejendom med 150 hektar. Og hidtil har han altid troet på en rentabel landbrugsdrift i Danmark – men på de seneste er han kommet i tvivl.

For beregninger har vist, at han ved en given udvidelse af bedriften med 4000 stipladser og 15.000 slagtesvin med en projektpris på 12 mio. kroner, ved en udregning formentlig vil kunne hente op mod 1,5 mio. kroner mere i indtjening, ved at lægge sine investeringer syd for grænsen. Og lægges den grønne energi fra biogas til, kan tallet ifølge beregningen ende på 4,5 mio. kroner.

- Så kære danske politikere – fortæl mig lige, hvad I synes jeg skal gøre, lød opfordringen fra Jørn Ebbesen.

Læs også