Dansk korn har for ringe kvalitet

Kvaliteten af danskproduceret korn lider under de snærende bånd for kornproduktion i Danmark. På planteavlsbrugene ligger der store lagre, der ikke opfylder kravene for eksporthvede.

- Planteavlerne er ved at miste gejsten. I Danmark er der i dag ingen, der vil investere i jord med henblik på planteproduktion. De offensive investeringer i sektoren sker i dag i udlandet.

Anne Sophie Gamborg fra Møllerup Gods på Djursland er træt af at høre fødevareministeren tale om, at danske fødevarer er og skal være af højeste kvalitet.

- Sandheden er, at der ligger masser af korn på lager på danske planteavlsbedrifter. Korn, som har ligget der i op til to år og som ikke lever op til kvalitetskravene for eksporthvede. Problemet er, at vi med de gældende rammevilkår ikke kan leve op til de kvaliteter, der efterspørges. Især er det galt med proteinindholdet, forklarer Anne Sophie Gamborg, der er skuffet over udsigten til, at situationen kun bliver værre.

Kultur, ikke natur
Den jyske godsejer var i går deltager ved Patriotisk Selskabs planteavlskonference i Odense i går og benyttede lejligheden til at påpege planteavlernes problemer overfor fødevareminister Eva Kjer Hansen efter hendes tale om sine visioner for danske landbrug. Ministeren redegjorde for regeringens synspunkter i skismaet mellem naturinteresser og produktion af landbrugsprodukter af høj kvalitet.

- Der er ikke et skisma mellem natur og landbrug. Der findes nemlig ikke natur i Danmark. I Danmark har vi kun kulturlandskaber skabt af landbrugsproduktion, og derfor drejer det sig om at få landbruget til at vedligeholde kulturlandskabet ved hjælp af landbrugsdrift, fastslår Anne Sophie Gamborg.

- Derfor skal vi skaffe betingelse for landbrugsdrift og ikke betingelser for at udfase landbruget. Førhen kunne vi sælge kornet som foderkorn, men nu er grisene på vej ud af landet, og tilbage står vi med korn, der ikke kan sælges. Derfor må vi have en diskussion om vilkårene for at producere kvalitetsprodukter frem for de tiltag i Grøn Vækst og vandplanerne, der ødelægger mulighederne for at producere kvalitet, siger Anne Sophie Gamborg.

Læs også