Landboformand: Miljøminister ser ikke problemerne forude

Miljøministeren ser ikke bjælken i øjet, når han glæder sig over, at kommunernes pukkel af miljøsager forsvinder i år, mener sønderjysk landboformand.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) glædede sig i Effektivt Landbrug i lørdags over, at kommunerne ser ud til at få ryddet helt og aldeles op i puklerne af miljøsager.

Men i stedet for glæde vækker miljøministerens udtalelser dyb undren hos LandboSyd's formand, Mogens Dall.

- At miljøministeren kommer med sådanne rosenrøde udmeldinger vidner om, at han ikke har forståelse for den virkelige verden, de danske landmænd lever i.

- Virkeligheden er jo, at mange af sagerne ryger videre til Miljøklagenævnet, hvor sagsbehandlingstiden er på op til et år pr. klage. Det betyder, at hvor der før var eksempelvis to års ventetid på at få behandlet ansøgningen ved kommunen, kan det nu blive både 3, 4, 5 eller endnu flere år.

Årsagen er, fortæller Mogens Dall, at Miljøklagenævnet kun forholder sig til den konkrete klage og undlader at se på resten af kommunens begrundelser for at tillade landmanden miljøændringen.

Mange år
Det betyder, at for eksempel en grøn organisation kan nøjes med at klage over et enkelt punkt ad gangen i kommunens begrundelser. Hver gang skal Miljøklagenævnet forholde sig til klagen. Derefter klager den grønne organisation over et nyt punkt. Dermed ryger sagen ind i et ping-pong spil, der i princippet kan vare i lige så mange år, som der er punkter i kommunens sagsdokumenter, fortæller Mogens Dall.

Dertil kommer, at nye bekendtgørelser kan sende sagen tilbage til start, med fornyet ansøgning fra landmanden, der tager højde for de ændrede regler, til følge.

- Efter min vurdering er vi på vej hen imod noget, der tidsmæssigt og økonomisk bliver mere omfattende, end det vi ser nu, siger Mogens Dall, der ligeledes peger på, at landbruget har store udfordringer med Grøn Vækst og meget ambitiøse vand- og naturplaner.

På den baggrund kræver han, at ministeren arbejder på at ændre systemet.

Max. seks måneder
- Det kunne Troels Lund Poulsen for eksempel gøre ved at foreslå en regel om, at Miljøklagenævnet maksimalt må tage seks måneder om at behandle en sag. I modsat fald skal ansøgeren kompenseres. Dette ville styrke retssikkerheden, idet staten i dag har alle sanktionsmuligheder, men ikke opstiller nogen for sig selv, siger Mogens Dall.

Mogens Dall foreslår også, at det skal være tilstrækkeligt for landmanden at opfylde reglerne på ansøgningstidspunktet for sin miljøsag.

Læs også