Stor interesse for energipil

BIOENERGI: Der var stort fremmøde, da Patriotisk Selskab og Biobrændsel Assens demonstrerede høst af energipil i den forgangne uge.

En mark tilhørende gården Hestholm mellem Assens og Glamsbjerg dannede mandag den 25. januar ramme om en høstdemonstration af energipil.

Den pågældende mark blev tilplantet i april sidste år, og miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab, oplyser, at første års vækst normalt blot vil blive slået af, så landmanden får mulighed for at komme ind i kulturen og få den renholdt og gødsket. Samtidig får man pileplanten til at skyde med mange skud frem for blot et enkelt.

Stort fremmøde
- Afslåning af førsteårs pilen og den deraf følgende kraftigere buskning af planterne hæver produktionen på arealet markant og sikrer en ensartet kultur, påpeger Kristian Petersen. Han fortæller, at pilen på nogle arealer i det fynske energipil-projekt er kommet så godt i gang, at man med fordel kan høste arealerne allerede efter første vækstsæson frem for blot at slå dem af.

Pil vil dermed allerede i år kunne være med til at opvarme en del af Assens Fjernvarmes forsyningsområde, hvilket betegnes som en succes for projektet. Det var baggrunden for, at Patriotisk Selskab og Biobrændsel Assens denne mandag havde indbudt alle interesserede til at opleve, hvordan energipilen bliver høstet. Og flere end 60 interesserede - primært landmænd - benyttede den solbeskinnede, frostkolde vinterdag til at møde op og se på pilehøst.

Plads til flere dyrkere
Fyns Piledyrkergruppe tilplantede sidste år 100 ha med energipil, og der er tegnet kontrakter på plantning af yderligere godt 150 ha i år. Det foreløbige mål er at nå op på i alt 300 ha inden sommer, og Kristian Petersen regner med, at dette mål vil blive nået.

Der er stadig mulighed for at tegne kontrakter og dermed komme med i forårets plantning. Interesserede skal blot henvende sig til Kristian Petersen på telefon 6315 5426, mobil 2916 6128 eller email: krp@patriotisk.dk.

I alt er det planen at få tilplantet 500 ha med energipil til Assens Fjernvarme inden for en femårig periode.

Større udbytte efter nedslåning
Demonstrationsmarkens ejer, Claus Hestholm, fortæller, at han foreløbig har tilplantet 5,2 ha med energipil, og at han har tegnet kontrakt på plantning af yderligere fem ha til foråret. Claus Hestholm driver 150 ha, og hans samarbejdspartner, Mads West, driver 120 ha, så samarbejdet om markdriften omfatter i alt 270 ha.

- Der viste sig at være stor interesse for høstdemonstrationen, konstaterer Claus Hestholm. Og det passede mig fint, for pilen skulle slås af alligevel, så den kan buske sig noget mere. Det vil betyde større udbytte, når den fremover skal høstes hvert andet år i de 20 år, kontrakten løber.

- Vi sprøjtede mod ukrudt sidste forår, da vi plantede. Senere har vi radrenset en gang, og selv om radrensningen nok kom lidt sent, har vi haft nogenlunde styr på ukrudtet. Erfaringer blandt andet fra Ny Vraa Bioenergi, som Fyns Piledyrkergruppe besøgte sidste sommer, viser, at pilen i løbet af få år vil vokse så meget til, at den selv kan holde ukrudtet nede.

Læs også