Biogas i naturgasnettet

Landets naturgasselskaber og landmænd står på spring for at sende biogas ind i naturgasnettet. Men det er dyrt, mener Energistyrelsen.

Inden 2020 skal halvdelen af Danmarks husdyrgødning omdannes til energi, og vores milliard dyre naturgasnet kan gøres stuerent, hvis vi begynder at pumpe biogas ind i det.

Mange steder i Jylland ønsker landmænd, der ejer værkerne, og naturgasselskaberne at distribuere biogas på linje med naturgas i ledningerne, og dermed dramatisk forbedre gassens miljøregnskab. Samtidig har energinet.dk i sin nye systemplan besluttet, at »undersøge mulighederne for at transportere og handle biogas via naturgassystemet«.

Undersøgelsen falder sammen med, at regeringen i sommer gjorde det til sin målsætning, at 50 procent af efterladenskaberne fra de danske husdyr, først og fremmest de 27 millioner svin, Danmark hvert år producerer, skal omdannes til energi inden 2020.

Det indebærer i runde tal en femdobling af dansk biogas, hvor produktionen i dag er omtrent fire petajoule årligt. Det udgør omkring en ottendedel af den naturgas, der bliver brændt af i de decentrale kraftvarmeværker.

Kun kraftvarmeværker kan brænde gassen af
I dag ryger al biogas også i kraftvarmeværker. Biogas indeholder nemlig ikke kun methan, der også udgør hovedparten af naturgas. Gennemsnitlig er der omkring 35 procent CO2 i biogas, og det skal ud, hvis gassen skal brændes af i de naturgasfyr, som danskerne i dag benytter.

At rense CO2 ud af biogas koster ifølge et notat fra Dansk Gasteknisk Center 85 øre pr. kubikmeter biomethan. Desuden skal der tilsættes højpotent propan for at bringe brandværdien op på samme kvalitet som Nordsøgassen, så den samlede pris pr. m3 ryger op på 1,09 kroner.

Elforbruget ved rensningen svarer til fire procent af energiindholdet i biogassen.

Biogas kan derimod uden opgradering brændes af i kraftvarmeværkernes motorer, og det er langt den billigste løsning.

Problemet er, mener gasbranchen, at de områder i Jylland, hvor svinene bliver opdrættet, ikke har tilstrækkeligt mange indbyggere eller fjernvarmeværker i nærheden til at aftage gassen.

- Ringkjøbing-Skjern er blandt de steder, der har det største potentiale for biogas, men alt gassen kan ikke bruges der. Så den skal opgraderes, hvis anlæggene skal kunne betale sig hjem, forklarer administrerende direktør Niels Erik Andersen fra Danmarks største gasdistributionsselskab, HNG Midt-Nord.

Produktionen året rundt
Indtil videre har det vist sig meget svært for biogasanlæggene, at variere deres produktion hen over årstiderne, mens varme- og dermed gasforbrug er langt størst om vinteren.

Rapporten fra Dansk Gasteknisk Center viser, at i store dele af Jylland vil de lokale kraftvarmeværker kun kunne benytte omkring 40 procent af den biogas, som den nye danske satsning medfører, til deres grundlast.

I dag står den enkelte landmand i øvrigt også i en ualmindelig dårlig forhandlingsposition i dag, hvor de kun har én kunde, nemlig det lokale kraftvarmeværk.

- Hvis de sender det ud på nettet, kan de sælge det til alle gaskunder i Danmark, eller i princippet hele Europa, forklarer projektleder Knud Boesgaard Sørensen fra energinet.dk.

For dyrt
Søren Tafdrup, Energistyrelsens biogas-ekspert, står fast på, at det er for dyrt at opgradere biogassen og sende den ud på naturgasnettet, og han køber ikke argumentet om, at fjernvarmeværkerne i Jylland ikke kan udnytte den. Han nævner som eksempel, at Ringkøbing-Skjern har nogle meget store naturgasfyrede værker.

- En af de vigtige grunde til, at en del biogasværker bortkøler varme om sommeren, er, at de er placeret ved for små fjernvarmesystemer og byer. Dengang de blev bygget, havde naturgassen monopol på de store værker, fremhæver han.

- Biogassektoren ønsker sig ikke flere omkostninger, end den har i forvejen. En krone pr. kubikmeter methan burde være skræmmende for ethvert projekt, siger han med henvisning til prisen for at sende biogas på naturgasnettet.

Ifølge Søren Tafdrup er der mellem 75 og 80 gyllebaserede biogasanlæg i alle størrelser i Danmark. Skal regeringens ambitioner indfris, skal der bygges, hvad der svarer til 60 af de største anlæg inden 2020.

I dag er der ikke biogas på det danske naturgasnet, men energinet.dk har lovet at være klar med en markedsmodel til at håndtere gassen, tre måneder efter at en aktør melder sig på banen.

Læs også