Minister: Demonstranter misforstår situationen

Klimaaktivister fra blandt andet organisationen La Via Campesina demonstrerede i går foran Axelborg for at markere, at store landbrug er de værste miljøsyndere. Det forholder sig lige omvendt, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

 »Fødevaresystemet skal forandres, ikke klimaet« lyder det motto, Climate Justice Action (CJA), Danmark, i går demonstrerede under.

Med en anmeldt lovlig demonstration bevægede en mindre demonstration sig på vej Københavns gader gennem regn og slud for til slut foran landbrugets centrale bygning, Axelborg, at markere deres synspunkt. Her kravlede enkelte aktivister op i stilladserne, der i øjeblikket omgiver landbrugets højborg på grund af en ombygning af facaden, og satte bannere op.

På trods af, at klimakrisen kræver handling nu, undlader UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) at sætte spørgsmålstegn ved den økonomiske model, der er baseret på uendelig vækst på en begrænset klode, siger den danske talskvinde for CJA, Bente Hessellund.

- Muligheden for at inddrage landbrugsjord til CO2-handel er en falsk løsning på klimaforandringerne. Jeg vil sige til landmænd rundt om i verden, at de falske løsninger, der foreslås i dette klima-topmødet, er lige så stor en trussel som tørke, tornadoer og nye klimamønstre, siger hun.

CJA fastslår desuden, at de store industrielle landbrug forværrer klimakrisen snarere end løser den.

Fald af udledning
Den danske fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) anerkender i forbindelse med demonstrationen, at der er blevet flere større landbrugsbedrifter i dansk landbrug de seneste 20 år.

- Alligevel har landbruget reduceret udledningen af drivhusgasser betragteligt, påpeger hun og henviser til beregninger fra FN, der viser, at i 2050 vil der være over ni milliarder mennesker på kloden, og FN anslår, at der skal produceres 70 procent flere fødevarer.

- Derfor er demonstranterne galt på den, når de i dag i anledning af COP15-mødet i København protesterer mod store landbrugsbedrifter, mener fødevareministeren.

- Vi har i Danmark siden 1990 haft en strukturudvikling, der har givet flere større landbrug. I samme periode er det lykkedes landbruget at reducere udledningen af drivhusgasser med 23 procent. Derfor er det misforstået, når aktivisterne siger, at større landbrugsbedrifter vil betyde større udledning, siger Eva Kjer Hansen.

Sulten truer
Fødevareministeren mener, at klimaproblematikken og sult i verden er to problemer, der skal løses sammen og med hjælp fra landbruget.

- Det er nødvendigt med vækst i landbruget for at brødføde verdens voksende befolkning, og derfor skal vi finde på intelligente måder at begrænse udledningerne på, istedet for at begrænse fødevareproduktionen. Det kan blandt andet være ny miljøteknologi, foderblandinger, der reducerer udledning af metan, anvendelse af gylle til biogas og bioteknologiske løsninger, der kræver mindre sprøjtning og som for eksempel giver mulighed for at dyrke afgrøder i meget tørre områder.

- Mulighederne for at anvende biogas og biomasse fra landbruget er med til at understrege, at landbrugserhvervet skal ses som en del af løsningen, når vi taler klimaforandringer, siger Eva Kjer Hansen.

Læs også