Kvægbruget kræver økonomiske lettelser

Dansk Kvæg vil have økonomiske lettelser for kvægsektoren, hvis politikerne vedtager ny lov om hold af malkekvæg.

- Det her er en hammer dyr lov.

Sådan vurderer Dansk Kvægs formand Peder Phillip, den nye lov om hold af malkekvæg, som justitsminister Brian Mikkelsen (K) netop har fremlagt i et lovforslag.

Ifølge formanden vil loven, hvis den bliver vedtaget, således koste 5.000-7-000 kroner mere pr. ko, når man skal bygge en ny kostald. Derfor kræver han nu, at der i en eller anden form kommer lettelser, der kan kompensere for denne ekstra udgift. En udgift som kolleger i udlandet ikke bliver ramt af, og dermed finder Peder Phillip loven for stærkt konkurrenceforvridende.

- Hvis politikerne beslutter at vedtage den her lov, så skal de skaffe rammer til os på anden vis. Så skal vi løftes ud af nogle omkostninger, siger Peder Phillip.

Han fortæller, at der er masser af forhold, hvor politikerne kunne finde omkostningslettelser til mælkeproducenterne. Derfor ville det også kræve for meget plads her, hvis alle disse eksempler skulle nævnes.

Peder Phillip mener samtidig også, at den nye lov er alt for detaljeret og vil medfører masser af kontrol.

- Det her med, at man har nogle rammer og et mål, det er fint. Det kan vi arbejde med i kvægsektoren, men når man først for det lagt ind i en lov, så kan vi godt blive voldsomt bekymret for den nidkærhed, som man nu skal til at kontrollere os med, siger han.

Køer på græs
Fra Dansk Kvægs side er man dog ikke de eneste, der er bekymret ved udsigten til den nye lov. Dyrenes Beskyttelse har i forbindelse med lovforslaget udtrykt sin utilfredshed med loven, da det ikke fremgår, at det er et krav, at køerne skal på græs om sommeren.

De hæfter sig ved, at de via en hjemmeside til at henvende har fået 17.000 personer sig til de relevante folketingspolitikere for at kræve, at køer og kvier skal på græs, når Danmarks første lov om hold af malkekvæg skal vedtages.

- Mailen med opfordringen til at lovfæste, at køer og kvier skal på sommergræs, er også blevet sendt til Brian Mikkelsen, men det har desværre ikke ændret ministerens syn på sagerne, da hverken sommergræs til køerne eller kvierne er kommet med i forslaget, siger koordinator for landbrugsdyr i Dyrenes Beskyttelse, Pernille Fraas Johnsen.

Peder Phillip mener dog, at det bestemt ikke er mangel på dyrevelfærd, som det nye lovforslag mangler.

- Vi arbejder jo med dyrevelfærd i alle sammenhænge og for at få forbedret forholdene. Når man kigger på den faglige del i det her lovforslag, så kan man også se, at det i vid udstrækning imødekommer de ting. Både i forhold til pladsforhold og i forhold til aflastningsforhold, siger han.

Læs også