Afbrænding af hvede fem gange bedre end kulfyring

En hvedeafgrøde, der anvendes til energi, kan fortrænge næsten fem gange så meget CO2 fra kulfyring, som der udledes på grund af dyrkningen.

Læs også