Fik fradrag for at træde ud af andelsselskab

Nu kan alle få fradrag for bod og gæld, når de træder ud af et andelsselskab med økonomisk gevinst for øje. Dansk Landbrugsrådgivning har netop vundet en sag i Landsskatteretten.

Tidligere kunne man ikke få fradrag for udgifterne, det vil sige bod, betaling af selskabets gæld, m.m., når man trådte ud af et andelsselskab. Det kan man nu i nogle tilfælde, efter at skatteafdelingen i Dansk Landbrugsrådgivning besluttede sig for at tage en principiel sag op, og følge den helt til dørs i anke-systemet.

Sagen drejer sig om I/S'et »Green I/S«, som med udgangspunkt i Bylderup-Bov nær den dansk-tyske grænse drives af Andreas Bødewadt Carstensen sammen med faren Ralph Carstensen og Gert Hansen.

De tre meldte i 2002 I/S'et ud af ét andelsmejeri og ind i et andet med øjeblikkelig virkning. Dét var ifølge deres andelsmejeri en ulovlig udtræden, som medførte, at de skulle betale bod, m.v., på i alt 250.000 kroner for at melde sig ud.

Sagen kort
I interessantskabets regnskab for 2002 er fratrukket et beløb på 615.000 kroner under posten »salg af mælk«. Andreas Bødewadt Carstensens andel af beløbet udgør 58.000 kroner som betaling for andel af bruttogæld og 60.000 kroner som betaling af bod for udtræden. Disse beløb trak Andreas Bødewadt Carstensen fra i sit skatteregnskab.

Dét var Tønder Kommune ikke enig i, og de to parter førte sagen til tops i landsskatteretten. Et af de afgørende stridspunkter var, om Green I/S's formodning om, at selskabet ville få en driftsøkonomisk gevinst ud af at flytte over i et andet mejeri, var reel. Dét mente Landsskatteretten, blandt andet fordi Greens I/S ville kunne få en højere afregningspris for mælken ved at flytte.

Landsskatteretten afsagde derfor en kendelse til fordel for Andreas Bødewadt Carstensen, der dermed med fuld ret kunne fratrække de 58.000 i skatteåret 2002.

Afklaring
Det burde være helt sikkert, at Andreas Bødewadt Carstensen også kan fratrække de 60.000 kroner, som var betaling af bod ved udtrædelsen, vurderer specialkonsulent i skatteafdelingen i Landscentret i Skejby, René Moody Nielsen. Han har ført sagen i Landsskatteretten.

René Moody Nielsen forventer en endelig afklaring på dette spørgsmål snarligt.

Andreas Bødewadt Carstensen er tilfreds med kendelsen.

- Vi ville have meldt os ud af mejeriet alligevel, så fradraget var ikke afgørende for udmeldelsen. Men derfor er der stadig tale om et stort beløb, som det selvfølgelig var vigtigt for os at kunne trække fra, siger han til Effektivt Landbrug.

Konkrete forhold
Den nye afgørelse fastholder, at bod og tilbagebetaling af bruttogæld ikke som udgangspunkt er fradragsberettigede, når man træder ud af et andelsselskab. Det kommer altså an på de konkrete forhold, om du vil kunne få fradrag for en del af omkostningerne ved at forlade et andelsselskab.

- Tal med din økonomirådgiver, hvis situationen er aktuel for dig, lyder rådet fra René Moody Nielsen.

Læs også