Gefion flytter

Fra og med tirsdag den 3. november er det rådgivningscentret på Fulbyvej 15 i Sorø, der danner rammen for Landboforeningen Gefion. Der er store forventninger til de muligheder centret giver.

Med åbningen af det nye rådgivningscenter i Sorø, håber Landboforeningen Gefion, at der bliver mulighed for at effektivisere den daglige drift og skabe rammerne for en specialiseret og målrettet rådgivning ude på de sjællandske bedrifter.

- Vi skal optimere og effektivisere vores rådgivning og fokusere skarpt på den rådgivning og de produkter, der skaber værdi ude på bedriften, siger Mads Birk Kristoffersen, adm. direktør i Landboforeningen Gefion. Han fortsætter:

- Nu, hvor alle medarbejdere er samlet i ét center, har vi mulighed for at både at udvikle rådgivningen og rationalisere internt.

Besparelser i driften
Ledelsen i Gefion har fokus på effektivisering og optimering af den daglige drift, blandt andet vil det blive lettere at flytte opgaver rundt mellem medarbejderne i afdelingerne, så arbejdsbyrden udjævnes. Nogle af de ansatte i Gefion har kompetencer og erfaring indenfor flere rådgivningsgrene, og derfor kan de supplere i andre afdelinger for eksempel i perioder med spidsbelastning. Allerede på nuværende tidspunkt har ledelsen kunnet gennemføre besparelser i driften, fordi alle medarbejdere og funktioner samles i et hus. 

I Gefion arbejder man målrettet med at udvikle rådgivningen så den hele tiden matcher de udfordringer, der er i landbruget.

En afgørende faktor for at samle alle medarbejde i et center er princippet om, at al rådgivning tager udgangspunkt i kundens behov. Det nye center giver medarbejderne mulighed for at arbejde på tværs af afdeling og faggrene om at skabe værdi ude hos kunden.

Specialistviden
Størstedelen af medarbejdere vil fortsat beskæftige sig med den mere driftsorienterede og traditionelle rådgivning, mens en gruppe konsulenter sideløbende hermed vil rådgive indenfor mindre og områder, der kræver viden på specialistniveau.

- Timingen med at bygge et nyt center er god; renten er lav og den nuværende situation i landbruget betyder, at vi også i rådgivningen skal effektivisere og ruste os til at rådgive landmænd, ikke kun i mindre gunstige tider, men også være klar med fremadrettet og værdiskabende rådgivning, når økonomien vender, siger Mads Birk Kristoffersen.

I Gefion håber man, at det nye center bliver et samlingspunkt, ikke kun for landbruget, men også for andre organisationer og virksomheder, der ønsker at benytte de mødefaciliteter, man råder over i det nye center.

Fredag den 4. december kl. 13.00 er der åbent hus for alle interesserede. Derudover vil der blive arrangeret særlige dage med egentlig rundvisning på rådgivningscentret.

Læs også