Dyrlæge efterlyser regler for sundhedsrådgivning i minkbesætninger

Vestjysk mink-dyrlæge ønsker sig strukturerede sundhedsrådgivningsaftaler for minkbesætninger, i stil med de nye krav for svine- og kvægbesætninger.

- Først og fremmest kunne man da sørge for at overholde de regler man allerede har.

Sådan siger dyrlæge Jan Kjeldsen, Bryndum Dyreklinik ved Esbjerg i en kommentar til fødevareminister Eva Kjær Hansens (V) ambitioner om at indføre kontrol i alle minkbesætninger fra 2010.

Med kommentaren henviser Jan Kjeldsen til Dyreværnsloven, for ifølge den skal der være mindst ét dyrlægebesøg i en husdyrbesætning årligt.

Regler for sundhedsrådgivning
Dyrlægen lægger dog heller ikke skjul på, at han gerne så tilsvarende regler indført for minkbesætninger omkring lovpligtige dyrlægebesøg, der netop er indført via den nye bekendtgørelse for svine- og kvægbesætninger. Måske blot en gang i kvartalet, foreslår dyrlægen.

- Jeg er i en erfa-gruppe for dyrlæger med mink praksis, og vi har talt om, at der er behov for en struktureret sundhedsrådgivning i minkbesætningerne, siger Jan Kjeldsen.

Den vestjyske dyrlæge mener dog ikke, at velfærden generelt er et problem i danske minkbesætninger, og han mener, at sandheden ligger mere op af udsagnene fra Fødevarestyrelsen end Operation X, der rullede over tv-skærmene tirsdag aften.

- I de besætninger, jeg kommer, finder jeg måske maksimalt 5 ud af 10.000 dyr, der bør aflives, fortæller dyrlægen, og det er et niveau, han ikke finder alarmerende.

Især behov i mindre besætninger
Når Jan Kjeldsen alligevel ønsker flere dyrlægebesøg i besætningerne, så er det fordi, at der er nogle af »hans besætninger«, han stort set aldrig kommer i.

- Der er måske 15-20 besætninger ud af de omkring 50, vi har i praksis - i og med vi sælger vacciner til dem - som vi stort set aldrig kommer i, siger han.

Det drejer sig typisk om de mindre besætninger, der passes af ejeren alene, eventuelt med hjælp fra hustruen, og hvor der stort set aldrig kommer nogen andre end ejeren selv, oplyser dyrlæge Jan Kjeldsen.

Læs også