Svineproducenter vil have fortrinsstillingen væk

Lad være med at lytte til Landbrug & Fødevarer, lyder opfordringen fra Torben Poulsen, formand for Danske Svineproducenter, til fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Du skal stå fast Eva Kjer Hansen (V).

Sådan lyder opfordringen fra Danske Svineproducenters formand, Torben Poulsen. Han roser nemlig fødevareministerens lovforslag til liberalisering af landbrugsloven, som blandt andet indeholder et punkt, hvor fortrinsstillingen foreslås at blive ophævet.

En ophævelse Landbrug & Fødevarer, efter uoverensstemmelser i primærbestyrelsen, officielt har meldt ud, at man ikke støtter.

- Det undrer mig lidt, at man kan skrive, at man vil have regelforenklinger, og når så fødevareministeren kommer og vil lave regelforenklinger, så holder man fast i sådan noget, som fortrinsstillingen, siger Torben Poulsen, der altså samtidig ikke håber, at ministeren lytter efter til Landbrug & Fødevarer i denne sag.

Han fortæller, at han mener fortrinsstillingen netop er en af de tunge og administrative regler, som der er ingen, der har glæde af, på nær advokater og revisorer.

- Der er jo næsten ingen, der får den fortrinsstilling. Det undrer mig, at de i Landbrug & Fødevarer kan mene, som de gør, siger Torben Poulsen.

Kun husmændene
Han fortæller, at han er sikker på, at det reelt kun er familielandbruget i Landbrug & Fødevarer, som er interesseret i at bevare fortrinsstillingen, selvom det officielt er hele organisationen, der har meldt ud, som de gør.

- Hvis den fungerede efter hensigten, så kunne jeg godt forstå, at de kæmpede sådan for den, men fakta er jo, at der bliver lavet alle mulige krumspring for at få omgået den lov, og det vil der blive ved med. Som det er blevet i dag, hvor man ikke har behov for at eje jord for at have husdyr, så kan man jo ikke sige, at de man har behov for jorden, siger Torben Poulsen.

Torben Poulsen frygter dog, at lovforslaget hvor punktet om ophævelse af fortrinsstillingen hører under kan blive afvist i Folketinget, når det når så langt at skulle komme til afstemning. Ifølge hans oplysninger er Dansk Folkeparti nemlig noget lunkne ved idéen om at ophæve fortrinsstillingen.

Debat i Folketinget i går
I går sidst på eftermiddagen var der så 1. behandling i Folketinget af Eva Kjer Hansens lovforslag til ændring af lov om landbrugsejendomme, hvor punktet om fortrinsstillingen hører under. Venstres landbrugs- og fødevareordfører Henrik Høegh der præsenterede forslaget kunne fra Folketingets talerstol fortælle, at man synes reglerne ved fortrinsstilling er alt for administrativt tunge, som de ser ud i dag.

Nu er lovforslaget sendt videre til behandling i Folketingets fødevareudvalg.

DF vil bevare fortrinsstilling
Torben Poulsens frygt om Dansk Folkepartis lunkne holdning til en ophævelse af fortrinsstillingen blev i går bekræftet af partiets fødevareordfører, Rene Christensen.

- Det er vores opfattelse, at fortrinsstillingen ikke skal udfases. Det er de små landbrugs muligheder for vækst, lød det fra Réne Christenen, der samtidig bagefter kunne fortælle, at han ikke vidste, hvorfor ophævelsen af fortrinsstillingen var kommet med i lovforslaget.

En samlet opposition var imod forslaget, der udover fortrinsstillingen handlede om ophævelse af regler om husdyrhold arealkrav.

Læs også