Oliejagt koster udbytte

JORDSKADE: I jagten på olie under Sønderjylland er tonstunge køretøjer netop nu i bogstaveligste forstand i gang med at sætte dybe spor på landmændenes marker.

430 sønderjyske landmænd får i disse uger besøg af danske og polske olieeksperter, som undersøger sandsynligheden for, at der findes olie i undergrunden under deres jorder. En tredjedel af disse landmænd stifter også bekendtskab med de såkaldte månevogne, som kører på deres marker og sender kraftige vibrationer ned gennem jorden. Desværre tages der ikke altid hensyn til markernes tilstand. Det har blandt andre svineproducent Chresten Jørgensen fra Varnæshoved ved Aabenraa erfaret, da fire tonstunge månevogne lavede dybe kørespor på hans nysåede jord. Jorden vil først  være fuldt ud reparerede om tre til fem år. Hos LandboSyd, som vil føre erstatningssagerne for de berørte landmænd, regner man med, at samtlige landmænd, som får besøg af månevognene, får behov for erstatning.

Læs også