Landbruget får del i vækstpakke

Erhvervspakke på fire milliarder kroner vil være med til at løsne op på den kreditklemme, som landbruget er kommet i, mener Carl Aage Dahl, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Regeringens længe ventede kreditpakke, som nu bliver kaldt erhvervspakke, faldt i går endeligt på plads.

Pakken koster staten fire milliarder kroner, og bliver dermed en milliard mindre end det blev fremlagt for seks uger siden af erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen. Angiveligt sker det på grund af pres fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

På trods af pakken blev en milliard mindre end regeringen først lovede, så glæder man sig fra Landbrug & Fødevarer, i modsætning til mange andre erhvervsorganisationer, dog alligevel over pakken. Her har man nemlig længe presset på for, at landbruget kom med i pakken på lige vilkår med de øvrige erhverv, så man kan få forbedret eksport- og lånemulighederne. Og da det nu er lykkedes fortjener regeringen og dens støttepartier ros, fortæller Carl Aage Dahl, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Pakken er ikke blevet en blød pakke, af den slags man ikke ønsker sig til jul. Tværtimod vil pakken både hjælpe eksporten, og give bedre adgang til finansiering af sunde investeringsprojekter, siger Carl Aage Dahl i en kommentar.

Nemmere at låne penge
Ud af den samlede pakke på godt fire milliarder kroner, er rammen for statsgaranteret lån hævet til 1,5 milliard kroner i 2010. Det betyder, at det både for landmænd og andre små- og mellemstore virksomheder skal blive lettere at låne penge. Det kom dog frem på gårsdagens pressemøde, at det stadig er op til bankerne at vurdere, hvad der er bæredygtige forretninger, og hvem der kan låne af staten.

- Pakken vil være med til at løsne op på den kreditklemme, som landbruget er kommet i. En række dygtige landmænd har, siden finanskrisen startede, haft store vanskeligheder med at få finansieret sunde og levedygtige investeringsprojekter, siger Carl Aage Dahl.

Han ligger dog ikke skjul på, at han gerne havde set, at der blev afsat flere penge til de statsgaranterede lån, men at man må tage dette som et udgangspunkt.

- Vi forventer, at sagen tages op igen politisk, når garantierne er opbrugt med henblik på at tilføre yderligere midler, lyder det i kommentaren fra Carl Aage Dahl.

To mia. kroner sat af til eksport
Ud over de statsgaranterede lån indeholder pakken også to milliarder kroner, der går til eksportkreditter, der skal administreres af EksportKreditFonden. Herudover indeholder pakken 500 millioner kroner, som via Vækstfonden stilles til rådighed for markedet for risikovillig kapital.

- Initiativerne til eksportfremme er et skridt i den rigtige retning. Men vi ser frem til, at det følges op med forbedring af eksportkreditordningen gennem lavere priser, og kreditadgang til flere markeder. Det vil især gavne de store virksomheder, herunder fødevarevirksomhederne, der tilsammen står for en meget stor del af den danske eksport, siger Carl Aage Dahl.

Erhvervsliv skuffet

Mens landbruget er godt tilfreds med at være kommet med i regeringens erhvervspakke, så er der fra det øvrige erhvervsliv ikke grund til den store optimisme. Det er i hvert fald hvad organisationerne Dansk Erhverv og Dansk Byggeri giver udtryk for.

- Selvfølgelig findes der også gode takter i udspillet, og vi vil gerne rose den del af aftalen, som rækker landbruget en hjælpende hånd, lyder det fra Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.

Desværre må han dog samlet set vurdere, at erhvervspakken ikke vil bidrage til optimisme i landets mange små og mellemstore virksomheder

- Tværtimod giver det foreliggende udspil en følelse af, at de små og mellemstore virksomheder er blevet ladt i stikken, og at regeringen har valgt at lægge vægt på eksportkreditter i højere grad, end hjælp til det indenlandske kreditmarked, konstaterer Lars Storr-Hansen.

 

Burde være større
Fra Dansk Erhverv er kritikken fra adm. direktør Jens Klarskov også meget negativ. Ikke mindst på grund af, at pakken er blevet en milliard mindre end først meldt ud.

- Pakken burde være større. De fleste økonomer er jo enige om, at der bør bruges mere krudt på området. Der skal selvfølgelig altid findes en balance, men denne erhvervspakke har været for mange gange igennem den politiske salamimaskine, og nu er der kun småting tilbage til virksomhederne, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge ham er pakken især et problem, fordi regeringens finanslovsforslag stort set heller ikke indeholder initiativer, der forbedrer virksomhedernes situation.

- Erhvervspakken var eneste initiativ, der tilgodeså virksomhederne. På den baggrund er det skuffende, at man ender med så uambitiøs en pakke, siger Jens Klarskov.

Læs også