Fusion var ikke muligt

Efter økonomiske trængsler og et underskud på 31 millioner kroner i første halvår, bliver S.A.B. med tilbagevirkende kraft en del af Danish Agro-koncernen.

Så skete det igen. Endnu et fynsk grovvarefirma bliver indlemmet i et større af slagsen. Med S.A.B.'s endeligt er det tilmed den sidste fynske andelsgrovvareforenings selvstændige historie, som nu slutter.

Men helt væk er S.A.B. dog ikke. Ligesom FAF-navnet stadig består efter DLG's overtagelse af den hæderkronede, men kuldsejlede andelsfoderstofforening for præcist 10 år siden, så forsvinder S.A.B.-navnet heller ikke.

Som en del af det store puslespil, som forhandlingsdelegationerne fra S.A.B. og Danish Agro har lagt i »nattens mulm og mørke« i de seneste uger, er et nemlig besluttet at bruge S.A.B.-logoet i den fremadrettede markedsføring på Fyn.

Alvorlig situation
Men ellers er det svundet af værdierne i S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel i de seneste år. I forbindelse med offentliggørelsen af sammenlægningen med Danish Agro i mandags, lagde formanden Kurt Landtved overfor Landbrug FYN da heller ikke skjul på, at den økonomiske situation var alvorlig.

- Vi kunne ikke have holdt til en fusionsfase, som kræver seks ugers uvished. Det kunne have kostet egenkapitalen og kreditorernes penge, og så ville der ikke have været et selskab tilbage, at lave vedtægter til på torsdag (her afvikles ekstraordinær generalforsamling i S.A.B., red.).

- Andelskapitalen er 46 millioner kroner, men ganske normalt for årstiden har vi store partier uafregnet korn liggende. Var der først opstået rygter om vor økonomiske situation, kunne alle pludselig have forlangt deres tilgodehavende. Det ville have tømt S.A.B. for likviditet og udløst en betalingsstandsning. En sådan situation ville have været fatal, påpeger formanden og tilføjer, at en virksomhed kun har en værdi, hvis den er kørende. 

Likviditetspres efter opkøb
Som det fremgår af det omfattende materiale om den prekære situation, som medlemmerne i tirsdags fik tilsendt med posten, så er årsagen et nyligt opgjort halvårsresultat med et stort minus (31 millioner kroner, red.), og fortsat dystre udsigter for grovvarevirksomheden.

Årsagen skal også findes i det øgede likviditetspres i de seneste år, som blandt andet blev skabt med opkøbet af det store private fynske grovvareselskab, Carl Rasmussen & Hempler A/S, i 2006. Dertil kom et underskud på hele 45 millioner kroner i 2007 som følge af salg af billigt foder på kontrakter, uden korndelen var dækket godt nok af.

Sidste år opnåede S.A.B. godt nok et rekordresultat med 18 millioner kroner, men så kom finanskrisen, og følgevirkninger både i landbruget og i finansverdenen.

- Vi har måttet nedskrive vore gødningslagre og solgte gødning med tab i år. Desuden er virkningerne af eksporten af slagtesvin mærkbare på fodersiden, ligesom vi især på Sjælland har mærket et øget brug af eget udsæd. Når vore kreditrammer så samtidig af flere omgange er blevet indskrænket betragteligt af vore bankforbindelser, så tårnede problemerne sig op, erkender Kurt Landtved.

- Derfor gik vi i gang med at finde en løsning, hvor andelskapitalen vil være intakt, og vore kreditorer vil være sikret deres penge.

Nyt fynsk selskab

Danish Agro og SAB's nye sammenslutning får en samlet omsætning på 4,5 milliarder kroner.

I dagligdagen har Danish Agro og S.A.B. a.m.b.a. Landbruget Andel været konkurrenter på Sjælland, Fyn og i det sydøstlige Jylland, mens de sidder side om side ved bordet i de forskellige DLA-selskaber, som ejes fælles.

Nu har de to store andelsgrovvarevirksomheder med en samlet omsætning på 4,5 milliarder kroner altså fundet sammen – med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2009.

I det fremtidige fælles setup mellem Danish Agro og SAB forventer man, at der vil ligge et årligt rationaliseringspotentiale i niveauet 30 millioner kroner pr. år.

Danish Agro Fyn A/S
Rent teknisk sker der ikke en fuld fusion mellem to selskaber, på samme måde som Danish Agro i de senere år har gennemført først på Sjælland med Roskilde Andel og SAG, og siden med KOF i det sydlige Jylland.

- Forskellige årsager gør, at man kan sige, at vi gennemføre fusionen af to omgange. Først etablerer vi et fællesejet driftsselskab med det formål senere at gennemføre en decideret fusion, siger Danish Agro's formand, Jørgen H. Mikkelsen.

Konstellationen er oprettelsen af et selskab udelukkende for de fynske aktiviteter. Danish Agro har tilført selskabet en betydelig kapitaludvidelse - som det står skrevet i den udsendte pressemeddelelse - men som den sjællandske formand ikke vil sætte nærmere tal på. Modsat bidrager S.A.B. med alle dets fynske aktiviteter, ligesom også Danish Agro's fynske del indgår i det nye selskab.

Selv om navnet er Danish Agro Fyn A/S, vil det fortsat blive markedsført som S.A.B. og med S.A.B.'s hovedkontor og base i Skamby gennem mere end 75 år som regionshovedkontor.

Læs også