Alle store brande starter som små

BEREDSKABSØVELSE: En brand kan udvikle sig dramatisk på bare få minutter. De ansatte hos Anne-Lise Jessen og Hans Juel Jessen, Varde, har nu fået styr på brandsikkerheden efter at et kursus i beredskab.

En kortslutning i el-systemet, en gnist eller varmeudvikling i en silo. En brand kan hurtigt starte og udvikle sig på en landbrugsbedrift. Derfor er det vigtigt at landmanden og de ansatte på gården ved præcis, hvordan man både forebygger og reagere, når ulykke, brand eller andre ting pludselig sker.

Som et led i et pilotprojekt omkring netop forebyggelse af arbejdsulykker, brand og lignende, fik de ansatte på »Egelund« v/landmandsparret Anne-Lise Jessens og Hans Juel Jessens svinebedrift ved Varde, forleden indsigt i, hvordan man eksempelvis slukker en brand.

Det skete da man sammen med arbejdsmiljøkonsulenter fra DLBR AgriSafety og Falck afholdt en beredskabsøvelse på bedriften.

Gode brandråd
Hvad er bedst – skumslukker eller vand? Hvordan giver man førstehjælp til en røgforgiftet person? Og hvordan bruger man egentlig et brandtæppe korrekt?

Det var blot nogle af de mange spørgsmål, der blev gennemgået og besvaret, da de to Falck-brødre – stationsleder i Varde, Agner Erichsen og udrykningsleder i Oksbøl, Leif Erichsen, havde linet halm, olie, diesel og forskelligt brandslukningsudstyr op udenfor stalden i Varde.

Forinden var fulgt en teoretisk del i frokostrummet, hvor de ansatte samt Anne-Lise og Hans havde fået en gennemgang af brandsikkerhedsudstyr og -forebyggelse.

Agner Erichsen gennemgik den såkaldte brandtrekant, med de tre elementer, der skal være til stede for at skabe en brand – nemlig ilt, materiale og varme.

- Fjernes bare en af delene slukkes branden, forklarede Agner Erichsen, der samtidig aflivede myten om at vand primært fjerner ild. Vand fjerner nemlig primært varmen, der skaber ilden.

Også førstehjælp i forbindelse med røgforgiftning fik et par ord med på vejen. For her gælder reglen om hjertemassage og kunstigt åndedræt. Derfor er et førstehjælpskursus for de ansatte altid en god idé.

- Selv om man ikke har lært førstehjælp er det vigtigt at gøre noget. Gør man ingenting, kan personen dø, forklarede Agner Erichsen.

Når ilden skal slukkes
Hvad gør man hvis der går ild i olie, en gryde eller måske en persons tøj? I forbindelse med beredskabsøvelse blev korrekt brug af pulverslukkere og brandtæpper demonstreret.

Og ved korrekt brug af det brandslukkende materiel kan alle lære at begrænse og slukke en lille brand inden den vokser sig stor og breder sig.

Læs også