Brede hegn kan koste EU-støtte

Hegnsklipning er et vigtigt stykke arbejde her efter høsten. Ikke mindst fordi træer og buske gror som aldrig før - men også af flere andre grunde.

I disse trængte tider kunne landmændene måske føle sig foranlediget til at spare klipningen af hegnene rundt langs markerne væk. Men af flere grunde kan det være en dårlig idé.

For det første bør alle arealer udnyttes til det yderste – i bogstaveligste forstand - for at optimere markudbytterne. Brede hegn kan jo betyde, at der måske ikke kan sås helt ud til kanterne, eller afgrøden bliver for simpel.

Dernæst kan et afrevet spejl eller andre maskinskader koste mere, end omkostningen til hegnsklipningen.

Endelig er der et helt andet og ikke uvæsentligt aspekt. Brede hegn på FødevareErhverv's luftfoto kan bevirke, at støttearealet på ejendommen beskæres.

- Vi har oplevet, at våde pletter, der på grund af manglende dræning ikke har været dyrket i flere år, er blevet fratrukket EU-støtte efter granskning af luftfoto af den pågældende ejendom. Det samme har vi hørt om for brede hegn i forhold til markskellene, fortæller chefkonsulent hos Danske Maskinstationer og Entreprenører, Erik Groth.

Groet enormt
Effektivt Landbrug har spurgt blandt foreningens medlemmer, hvorvidt landmændene vælger hegnsklipningen fra i år.

Torkil Sørensen fra Skovkrogen Maskinstation ved Haarby har fået ordrer ind på samme niveau som de seneste år, og forventer derfor travlhed med de to klippere, en Hassø med to savklinger og en Spearhead slaglehovedklipper, så snart kornmarkerne er ryddet, og frem til vintersæden skal i jorden.

- Ligesom sidste år har hegnene groet enormt meget, måske som følge af de milde vintre og større regnmængder her i sommerperioden. Derfor skal de holdes ekstra i ave, lyder det fra den sydvestfynske maskinstationsejer.

Det er hans fornemmelse, at man i stedet sparer på andre maskinstations- og entreprenøropgaver, for eksempel dræning, som umiddelbart kan udskydes til bedre tider.

Kun det nødvendige
Lidt mere afventende lyder meldingerne fra Jylland, hvor blandt andet Rostgård Maskinstation og Skamstrup Maskinstation opererer i hver sit sydjyske kvægområde.

- Folk får kun udført det absolut nødvendige arbejde, og derfor kan det gå ud over hegnsklipningen i år, lød det i går fra Ole Rostgård på en af årets travleste dage - hvor en af maskinstationens tre mejetærskere således først var kommet hjem ved seks-tiden om morgenen og kørte ud igen klokken ni.

- Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget, da vore kunder typisk venter med at få ordnet hegnene, indtil høsten af græs og majs er overstået, lød kommentaren fra Torben Kamp – fra førerhuset på en af Skamstrup Maskinstations mejetærskere.

Knuser grenene
- Interessen for at investere i hegnsklippere lige nu er lidt afventende, men vi klager ikke på forespørgsler, siger Henning Elkær, Elkær Maskiner ved Ørbæk, som er en af markedets udbydere af hegnsklippere.

- Det er en vigtig arbejdsopgave, og trods alt er der hverken tid eller mandskab til kun at bruge en motorsav, lyder det fra Christian M. Madsen, der er produktkonsulent hos Maskinhandler Indkøbsringen i Vejle.

Siden efteråret har MI markedsført McConnel hegnsklippere i Danmark – lige fra små klippere til minitraktorer og op til store maskiner til landbrug, maskinstationer og den offentlige sektor.

- Tendensen går klart mod slagleklippermodellerne, som knuser selv 3.-4. års vegetation ned til 8-10 centimeters længder. Derved kan grenstumperne bortskaffes i forbindelse med pløjningen, frem for at skulle fjerne og måske afbrænde grenene, påpeger han.

Læs også