Kommunal pengemaskine

TAG SELV BORD: En vestjysk svineproducent har modtaget en regning for 187 timers kommunal sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af en produktionsnedgang på 40 dyreenheder.

Har Holstebro Kommune helt mistet jordforbindelsen?

Det spørgsmål stiller den vestjyske svineproducent Kristian Borup, efter han har modtaget en faktura på 187 timers kommunal sagsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelse af en produktionsomlægning og en produktionsnedgang på 40 dyreenheder. Selve ansøgningen blev udarbejdet af LandboThy på omkring 30 timer.

- For mig at se virker det som om, at miljøgodkendelserne er blevet et tag-selv-bord for kommunerne, siger rådgiveren Jørgen Røhrmann fra LandboThy.

Hovedrystende sagsbehandling
En udlicitering af Kristian Borups sag til Cowi A/S i deres afdeling i Aalborg gjorde sagsbehandlingen ekstremt dyr, mangelfuld og langsom. Hele 149 timers sagsbehandlingsarbejde stammer herfra. En rammeaftale med Holstebro Kommune siger ellers, at der kun skulle bruges 50 timer pr. udliciteret sag.

Undervejs har han mødt krav fra kommunen og fra Cowi, som kun levner plads til hovedrysten.

- På et tidspunkt blev vi mødt med et krav fra Cowis konsulent om, at der skulle etableres spaltegulvsskrabere i slagtesvinesektionen for at begrænse ammoniakemissionen.

- Der er bare den hage ved dette krav, at de såkaldte spaltegulvsskrabere til slagtesvinestalde ikke er opfundet, siger Kristian Borup.

- Det kan da ikke være rimeligt, at jeg skal betale sagsbehandlingstimer for, at en konsulent laver sådan et stykke amatørarbejde. Dertil kommer, at min egen rådgiver skal bruge tid på at tilbagevise kravet, fremfører svineproducenten.

Ifølge Kristian Borup er eksemplet blot et ud af mange, hvor han er blevet mødt af krav, der i høj grad savner hold i virkeligheden.

Klage
Kristian Borup er også utilfreds med, at han ikke yderligere kan få udspecificeret den tilsendte faktura til trods for, at det drejer sig om 187 timer. Dermed kan ingen se, hvad tiden er gået med.

- Det høje timeforbrug, den dårlige sagsbehandling og den manglende lyst til at udspecificere regningen tyder alt sammen på, at kommunen har en rigtig dårlig sag, og at den prøver at dække over den efter bedste evne, siger Kristian Borup.

Sammen med sin rådgiver fra Landbo Thy har han nu indgivet sagen som klagesag til Statsforvaltningen. Hverken kommunen eller Cowi har kommentarer.

Kristian Borup opfordrer nu landbrugets organisationer til at være mere aktive i kampen for at få stoppet det, han betegner som et åbenlyst kommunalt tag-selv-bord.

Læs også