Støtteordninger ophører senest i 2012

Den koblede støtte ophører, som en følge af sundhedstjekket af EU's fælles landbrugspolitik.

FødevareErhverv meddeler nu endeligt, at den koblede støtte til stivelseskartofler, proteinafgrøder, energiafgrøder, tørret foder og hør samt handyrpræmier og præmier til moderfår ophører senest i 2012. Det sker som følge af sundhedstjekket af EU's fælles landbrugspolitik.

I forbindelse med reformen af EU's fælles landbrugspolitik i 2005 blev mere end 95 % af den direkte landbrugsstøtte i Danmark afkoblet fra produktionen. Der blev samtidig opretholdt koblet støtte i form af handyrpræmier og præmier til moderfår. Dertil kom de forordningsfastsatte koblede støtteordninger til stivelseskartofler, proteinafgrøder og energiafgrøder samt produktionsstøtte til kartoffelstivelse og tørret foder.

Fordeling på betalingsrettigheder
Afkoblingen af disse resterende koblede støtteordninger vil være fuldt ud gennemført i 2012. De afkoblede støttebeløb vil indgå i enkeltbetalingsordningen. Dette kan ske ved at fordele hele det afkoblede støttebeløb fra de enkelte sektorer på alle betalingsrettigheder (regionalisering af støtten) eller ved at anvende hele eller dele af beløbet til at forhøje værdien af de betalingsrettigheder (tillæg), som producenterne i de afkoblede sektorer ejer. Disse tillæg beregnes på grundlag af produktionen i en referenceperiode. Støtten til energiafgrøder ophører fra 2010, men indgår ikke i afkoblingen.

Støtten til proteinafgrøder afkobles fra 2010. Det afkoblede støttebeløb vil blive fordelt på alle betalingsrettigheder i form af forhøjelse af basisværdien.

Støtten til stivelseskartofler afkobles i 2012. Det afkoblede støttebeløb vil blive fordelt som tillæg til de betalingsrettigheder, som producenterne af stivelseskartofler ejer. Tillægget bliver beregnet på grundlag af kontrakten mellem avler og forarbejdningsvirksomhed om levering af stivelseskartofler i referenceåret 2011.

 

Støtten til tørret foder og hør afkobles i 2012. Det afkoblede støttebeløb vil blive fordelt på alle betalingsrettigheder i form af forhøjelse af basisværdien.

Handyrpræmier og præmier til moderfår afkobles fra 2012. Det vil sige, at der kan opnås præmier i 2011 med slutudbetaling i 2012. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes de afkoblede støttebeløb vil blive fordelt. Dette vil blive meddelt, når beslutningen er truffet.

Toldning af det afkoblede beløb
For at undgå spekulation i forbindelse med afkoblingen af landbrugsstøtten er der mulighed for at foretage en såkaldt »toldning« af det afkoblede beløb.

Hvis støttebeløbet fra de hidtil koblede støtter skal fordeles til de landbrugere, som i en referenceperiode havde den pågældende produktion, og en af de berørte landbrugere forud for afkoblingen ændrer bedriftens forhold, som medfører, at det afkoblede beløb skal fordeles på et lille antal betalingsrettigheder, vil det beregnede afkoblede beløb blive reduceret ved toldning. De nærmere bestemmelser herom vil blive fastlagt på et senere tidspunkt.

Læs også