Flotte udbytter på sandet

Vinterbyghøsten er indledt i den centrale Sydjylland. På vandet JB 1 jord skønnes flotte udbytter på 70 hektokilo pr. hektar.

Den bedste vinterbyg nogensinde.

Hos Bjarne og Asbjørn Christensen på bedriften Langdalgaard I/S ved Vejen i Sydjylland er tilfredsheden med vinterbyggen stor.

 modsætning til sidste år, hvor udbyttet var helt nede i nærheden af 30 hektokilo pr. hektar på uvandet sandjord, er der anderledes gode takter her i 2009.

- Vi gik i gang tirsdag og høstede 58 hektokilo på en mark, der ikke har været vandet. Her giver det endnu mere, men det er også blevet vandet. Jeg tror, marken her ligger på 70 hektokilo pr. hektar, siger en begejstret Bjarne Christensen, der har fået tjansen at køre kornet hjem fra mejetærskeren.

Frygter lejesæd
Steffen Friis, der er fast markmand på Langdalgaard I/S, har onsdag middag nået de 12 ug af 35 hektar med vinterbyg med mejetærskeren.

- Vi er lovet regnvejr sidst på dagen, så vi forsøger at nå så meget, vi kan. Kornet er modent nu, og da vi startede i går var vandprocenten på 17, så det er nok lavere nu.

- Kommer der kraftige regnbyger, er vi bange for, kornet lægger sig. Det er allerede sket enkelte steder i nogle lavninger under de kraftige byger, vi har fået på det sidste.

Steffen Friis er i øvrigt godt tilfreds med effekten af en ny gødskningsstrategi i vintersædsdyrkningen på Langdalgaard.

- Vi starter med at give vinterbyggen 25 kilo N i flydende gødning med marksprøjten så tidligt som muligt. Derefter har vi bedre tid til at vente på at marken kan holde til gyllevognen lidt senere. Den resterende kvælstof tildeles i form af gylle fra svineproduktionen, forklarer Steffen Friis.

Halmen sælges
Vinterbyggen køres direkte hjem til den 400 søer store svineproduktion, hvorfra stort set alle grisene opfedes. Langagergaard har eget foderblandingsanlæg, så vinterbyggen køres direkte hjem fra mejetærskeren.

- Bliver det ved med så flotte udbytter, er de ligefrem ved at være bekymrede for, om vi kan have det alt sammen derhjemme, siger Steffen Friis.

Næsten alt halmen sælges direkte fra marken til en maskinstation.

- På nær 12 hektar halm, vi selv skal bruge til at dække kartofler med, regner vi med at komme af med alt halmen. Også vårbyghalmen er til at komme af med her på egnen, hvor der stadig er en del køer, siger Steffen Friis.

Langagergaard driver i alt 240 hektar.

Læs også