Landbruget er vigtigt for Bornholm

Solen stod højt på himlen ved åbningen af det 156. dyrskue på Bornholm. Her slog formanden for Bornholms Landbrug, Lars-Ole Hjorth-Larsen fast, at holdningen i befolkningen er vigtig for øens landbrug, ligesom landbruget er vigtigt for øen.

Dyrskuet på Bornholm er Danmarks ældste dyrskue, og har siden 1850erne fundet sted stort set hvert år. De første skuer fandt sted i Rønne, men allerede i 1853 flyttedes dyrskuet til Almindingen, og det har været afholdt i Hareløkkerne siden 1878.

Høj sol og færre besøgende
Bornholms Dyrskue blev ramt af godt vejr, og arrangørerne bag mener, at det kan have haft betydning for besøgstallet, der i år ramte 14.000 og dermed var der 2.000 færre gæster end i 2008.

På udstillersiden fortsætter dyrskuet med uformindsket kraft, og der var igen i år udstillet cirka 360 dyr.

Der diskuteres nu på Bornholm, hvad det ideelle dyrskuevejr er. Er det bagende sol eller regn, ét er i hvert fald sikkert, der var sol over Almindingen i dyrskuedagene.

Bornholmerne er vigtige
I sin åbningstale understregede formand og gårdejer Lars-Ole Hjorth-Larsen at det er vigtigt, at der er en god dialog mellem landbruget og beboerne på øen.

- Lovgiverne og andre, der gerne vil koble sig på, drøfter i disse dage udspillet vedrørende Grøn Vækst, og her på øen slår erhvervschefen et slag for Bright Green Island. Begge emner berører os i landbruget, og dermed et af øens helt store erhverv i økonomiske sammenhænge. Derfor spiller begge emner en betydelig rolle for alle bornholmere, vi bor jo ikke så mange herovre, og vi er meget afhængige af hinandens indsats, til øens bedste og dermed for os selv, sagde formanden under åbningen.

- Dyrskuet er en rigtig god måde at komme i kontakt med byboer og ikke-landmænd, hvis holdninger værdinormer vi er kolossalt afhængige af, sagde formanden videre.

Bright Green Island
Bornholm skal i fremtiden være »Bright Green Island«, og markedsføres for tiden massivt. Formanden ser visse perspektiver i projektet, men nærer også en vis sund skepsis overfor projektet.

- Et par misforståelser må rettes med det samme. I salgsmaterialet anvendes det yderst elastiske begreb ”bæredygtighed”. Elasticiteten rækker dog ikke til, at bæredygtighed er synonymt med økologi, som er opfattelsen blandt nogle, understregede Lars-Ole Hjorth-Larsen.    

Som yderligere pointerede, at økologisk landbrug ikke er virksomhedslandbrugets modstykke.

Grøn Vækst
- På landbrugs- og fødevareøen Bornholm følger vi naturligvis nøje bestræbelserne på, at skabe Grøn Vækst i et af øens helt store erhverv, landbruget, og samtidig sikre naturen, som vi også har meget af, gode vilkår, sagde Lars-Ole Hjorth-Larsen, der ikke er i tvivl om, landbrug og natur kan følges fint ad på øen. Han er derimod usikker på, hvordan man vil gavne væksten.

Selv mener han, at dele af det omkostningstryk, som det offentlige har ansvaret for skal væk, ligesom dele af landdistriktsmidlerne må gå til det producerende landbrug. 

Afslutningsvis roste Lars-Ole Hjorth-Larsen landmand Finn Harild på Frennegaard for at have taget initiativ til at fremstille fem forskellige varianter af pasta produceret på egen durumhvede.

- Det er et godt eksempel på et lokalt initiativ, som kaster et nicheprodukt af sig. Flot, sagde formanden.

 

 

 

Læs også