Frøhøsten starter i denne uge

HØSTSTART: Med sædvanligt forbehold for vejr venter frøkonsulent, at de første  sæsonstart i denne uge for græsfrøhøsten.

Årets høst er lige på trapperne. Og nærmest som vanligt indledes den nok i frømarkerne på Langeland.

- Det er fantastisk og forventningsfuldt at færdes i græsfrømarkerne i år. Næsten alle marker ses i god kondition op til høsten, lyder meldingen fra Vera Jacobsen, frøavlskonsulent på Sydfyn og Langeland hos DLF-Trifoilium.

Omkring den 1. juli eller ganske tæt på forventer Vera Jacobsen, at skårlægningen af engrapgræs og det første hundegræs udføres. Ligeledes vil det være tiden for direkte mejetærskning af de første marker med stivbladet svingel.

- For rødsvingel og hundegræs var der den første bestøvning i pinsen omkring 1. og 2. juni, så det indikerer for de tidlige sorter med rødsvingel mejetærskning godt en uge ind i juli måned, mener frøavlskonsulenten.

Tvemodning vil forekomme
Der er flere steder observeret delt bestøvning i rødsvingel og hundegræs, så nogen tvemodning vil ikke undgås med det til følge, at der må udvises tålmodighed med høsten.

- Rødsvinglen på roden er heller ikke særlig spildsom, så ventetiden bør ikke føles lang men nyttig. Strandsvingel, som der også er marker med, vil cirka være samtidigt klar til høst som rødsvinglen, vurderer Vera Jacobsen.

Senere på Hindsholm
Jørgen Hansen, som varetager Østfyn og Hindsholm som frøavlskonsulent for DLF-Trifolium, er også sikker på, at årets frøhøst indledes på Langeland.

- På Hindsholm er vi ofte godt med, men mod sædvane gælder det ikke helt i år, hvor et senere forår og den kolde østenvind gennem længere tid har sinket modningen. Et eksempel er på Brockdorff, hvor rødsvinglen først støvede 13.-15. maj, og med tillæg af 35 dage vil det være tæt på normal høsttid omkring den 20. juli, nævner DLF-konsulenten.

- Vi må ikke generalisere, når det gælder høsttid, fremhæver Jørgen Hansen og tilføjer, at der aldrig må høstes for tidligt, så kvaliteten ikke bliver optimal. Rent og spiredygtigt frø giver nu engang den bedste afregning.

Læs også