Ny bonus skal skabe flere praktikpladser

PRAKTIK-BONUS: Pr. 1. juni 2009 er reglerne for arbejdsgiveres elevrefusion ændret. En ny bonus på i alt 16.000 kroner skal få flere arbejdsgivere til at oprette praktikpladser.  

Den økonomiske nedtur betyder, at virksomhederne i Danmark skærer ned i antallet af praktikpladser. Men det skal en ændring i reglerne for elevrefusion (AER) nu rette op på.

Fra 1. juni i år kan arbejdsgivere, der opretter praktikpladser, få en ekstra bonus på i alt 16.000 kroner pr. elev. Det gælder også for praktikpladser under landmandsuddannelsen, oplyser Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus til Effektivt Landbrug.

Bonus i bidder
Den nye bonus på i alt 16.000 kroner vil blive splittet op og udbetalt løbende til arbejdsgiveren.

- Ifølge de nye regler, så får arbejdsgiveren et nyt tilskud på 2.000 kroner om måneden i hele elevens prøvetid. I prøvetiden på tre måneder bliver det altså til i alt 6.000 kroner, oplyser Helle Laursen, assistent i elevadministrationen ved Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.  

- Derudover har arbejdsgiveren mulighed for at få en bonus på 10.000 kroner, hvis der indgås en aftale om fastansættelse med en eleven efter endt prøvetid, fortsætter Helle Laursen.

Ifølge Landscentret vil der blive udbetalt en præmie, hver gang eleven har været i praktik i sammenlagt 30 dage. I opgørelsen af de 30 dage indgår ikke eventuelle skoleperioder i løbet af praktikopholdet. Såfremt uddannelsesaftalen ophører i løbet af en 30 dages periode, udbetales der ikke præmie for denne periode.

Tilfreds skoleformand
Jørgen P. Jensen, der er formand for Dansk Landbrugsskoler og forstander for Dalum Landbrugsskole ved Odense hilser det nye tiltag velkommen.

- Fra landbrugsskolernes er vi godt tilfredse med de nye ændringer. Jeg tror at en økonomisk gulerod i nogle tilfælde kan være afgørende for om arbejdsgiverne vælger at tage en ny praktikant ind, siger Jørgen P. Jensen.

Ifølge skoleformanden er det dog ikke i landbruget, at der problemer med manglende praktikpladser.

- Der er stadig et godt udbud af praktikpladser i landbruget, selvom det er mit indtryk at det er begyndt at falde lidt her. Men man skal huske på, at vi kommer fra en periode, hvor eleverne kunne vælge og vrage imellem et meget stort udbud af praktikpladser, og hvor det var svært for arbejdsgiverne at få pladserne besat, siger han.

Ikke voksenelever
- Tiltaget skal altså primært rette op på manglen af praktikpladser i de øvrige erhvervsbrancher, hvor det i øjeblikket er meget svært at finde praktikpladser for eleverne - simpelthen fordi virksomhederne skærer ned i stor stil, siger han. 

Ifølge Landscentret er ordningen indtil videre er tidsbegrænset indtil 1. januar 2010.

Reglerne gælder for uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der er indgået efter 1. juni 2009, og omfatter ikke voksenelever, der får løntilskud efter voksenelevordningen.

Læs også