Roedyrkere i venteposition

GENERALFORSAMLING: Roetransport Assens A/S fortsætter, indtil en erstatningssag mod rederiet, der sejlede de fynske roer i 2007, er afsluttet. Rederiet er i mellemtiden gået konkurs.

- På sidste års generalforsamling kunne jeg orientere om bestyrelsens beslutning om at likvidere Roetransport Assens A/S (RTA). Det vil sige, at der i 2008 skulle afvikles og ikke udvikles.

Med disse ord indledte formanden for Roetransport Assens A/S, driftsleder Henrik Terp, Sanderumgaard, sin beretning på selskabets generalforsamling, i tirsdags på Centrovice i Vissenbjerg.

Henrik Terp konstaterede, at det forløbne år ikke har været præget så meget af transport af roer, og han fortsatte:

Sag mod rederiet
- Når en likvidering af RTA ikke har været mulig, skyldes det den verserende sag mod rederiet, som forestod sejladsen af roerne til Nakskov. Desværre er sagen ikke afsluttet, hvorfor det er begrænset, hvor detaljeret jeg kan orientere herom.

- Sagen er opstået, fordi rederiet efter bestyrelsens opfattelse ikke har levet op til den indgåede kontrakt med RTA. Sagen har udviklet sig i det forgangne år ved, at rederiet har stævnet RTA for et væsentligt beløb, som RTA har tilbageholdt. RTA har stillet et modkrav, som er væsentligt større end det beløb, der er tilbageholdt.

- Da parterne ikke har kunnet nå til enighed, er sagen endt i Sø- og Handelsretten. I april måned blev rederiet erklæret konkurs. Den svenske kurator har fået udsættelse i sagen frem til den 8. juni, og vi afventer spændt kurators afgørelse. En mulighed er, at han opgiver at føre sagen. Han kan også vælge at fortsætte sagen, og jeg har ingen kommentarer til udfaldet, fastslog Henrik Terp.

Direktørskifte
Erik Rysholt Poulsen fratrådte stillingen som direktør for RTA den 30. juni sidste år. Efterfølgende har han i kortere perioder været ansat som konsulent til at løse opgaver af forskellig karakter såsom overførsel af kvotesalg direkte til dyrkerne, foretage udbetaling til selskabets cirka 500 aktionærer i forbindelse med modtagelse af slutafregning, samt arbejde med den verserende sag mod rederiet.

Efter at Erik Rysholt Poulsen, som i øvrigt var med til generalforsamlingen, var fratrådt, blev RTA’s næstformand, gårdejer Peder Hovgaard Rasmussen, Saltofte, indsat som selskabets direktør.

 

Assens Havn og Kommune
- I foråret og forsommeren kunne man i de lokale aviser læse om roer, der drev i land på stranden omkring Assens, samt at havnen var fyldt med roer, fortsatte Henrik Terp. Vedrørende roerne på stranden blev RTA kontaktet af Assens Kommune, som ønskede at indgå en aftale om oprydning. Det blev aftalt, at kommunen ville fjerne roerne mod en mindre betaling, som aldrig blev aktuel.

- Assens Havn mente, at der under læsning af prammene var faldet betydelige mængder roer over bord. En dykkerrapport fra november 2008 vurderede, at en oprensning ville koste 200.000 kroner. Det viste sig at dreje sig om en generel oprensning af havnen, hvilket RTA ikke har ønsket af bidrage økonomisk til, da der ikke var nogen dokumentation for mængden af roer i havnen. Samt at RTA havde hyret en transportør, som havde ansvaret for læsning og losning.

Betaling for kvoter
Henrik Terp oplyste, at betalingen til roedyrkerne for salget af kvoter til EU vil blive udbetalt med det fulde beløb direkte til de enkelte dyrkere og helt uden om RTA. Udbetalingen vil formentlig finde sted i juni måned og vil angiveligt andrage cirka 340 kroner pr. ton polsukker.

Peder Hovgaard Rasmussen forelagde selskabets regnskab for 2008, der udviser en egenkapital på 1,2 millioner kroner. Et beløb, som forventes i løbet af indeværende år at nå op på den fulde aktiekapital på 1,5 millioner kroner.

Så snart der foreligger en afgørelse på sagen mod rederiet, vil bestyrelsen orientere derom på RTA’s hjemmeside og eventuelt direkte til de enkelte aktionærer.

Bestyrelsens fem medlemmer, Henrik Terp, Peder Hovgaard Rasmussen, Jens Kibæk, Lars Bach Andersen og C.C. Horn Andersen, blev alle genvalgt for max. et år – eller indtil selskabet kan likvideres.

Læs også