Politik slår fjorden ihjel

MILJØ: Mariagerfjord Kommune har påklaget en miljøgodkendelse, som Randers Kommune har givet en svineproducent fra Dalbyneder. – Det er medvirkende til at slå fjorden ihjel, siger landmanden.

Efter næsten tre års ventetid er svineproducent Bernt Villadsens miljøgodkendelse fra Randers Kommune blevet påklaget af nabokommunen Mariagerfjord Kommune.

Nu skal Miljøklagenævnet vurdere, om nabokommunen i det hele taget er klageberettiget, og der venter nu svineproducenten to måneders ventetid på den afgørelse, før den egentlige sagsbehandling starter.

Det kan tage op til et par år, vurderes det.

- Det er forkert, at en nabokommune kan påklage min sag, siger Bernt Villadsen.

Han understreger, at en miljøgodkendelse ville gavne miljøet i og omkring fjorden.

- De politikere, der sidder i Mariagerfjord Kommune er egentlig med til at slå fjorden ihjel ved ikke at ville forbedringerne, siger han til Landbrug NORD.

Svineproducent Bernt Villadsen, Dalbyneder, er en ung landmand med visioner for sin bedrift. Han har et ønske om at lave et full line produktionsanlæg med søer, smågrise og fedning af grise til slagtning. Foderet skal dyrkes på de 460 hektar med korn og raps.

Efter et glidende generationsskifte med faren Villy Villadsen overtog han hele bedriften i 2005.

- Jeg har en alder, hvor forretningen skal udvikles, og produktionen skal forbedres. Jeg ønsker en harmonisk bedrift med faglige udfordringer og gode kollegaer, jeg kan sparre med, forklarer landmanden.

Lige nu er alle visioner og ideerne dog sat helt og aldeles i stå. Det så ellers lyst ud. Bernt Villadsen fik den 18. februar, efter tre års sagsbehandlingstid, tilladelse af Randers Kommune til at udvide sin bedrift fra 142 dyreenheder til 450.

Udvikling bremset
Men det blev bremset af fire klager fra Det Økologiske Råd, Dansk Naturfredningsforenings lokale afdeling i Randers, Dansk Naturfredningsforening samt, meget overraskende, Mariagerfjord Kommune.

Godt 180 hektar, der er placeret i den skrappeste nitratklasse, afvander til Mariager Fjord.

Nu skal Miljøklagenævnet vurdere, om Mariager Fjord Kommune i det hele taget er klageberettiget. Den afgørelse tager to måneder, og først derefter starter den egentlige sagsbehandling.

Fanget i principielle spørgsmål
Bernt Villadsens holdning er klar. Selvfølgelig skal en nabokommune ikke være klageberettiget.

- Det er noget pjat, at de kan klage. Det er forkert, at politikere i en anden kommune kan trække min sag. Det er nogle politikere, jeg ikke har været med til at vælge, og det er bestemt ikke min opfattelse af et retssamfund, siger svineproducenten, der ikke kan få at vide, hvad der er klaget over.

- Min sag skal bruges til at træffe en række afgørelser omkring principielle spørgsmål, fortæller Bernt Villadsen, der oplyser, at klagen er indsendt til udvalg og byråd administrativt.

- Det betyder altså, at der er embedsmænd, der driver politik, siger svineproducenten.

Kampen om kvælstoffet
Hvis Bernt Villadsen får sin miljøgodkendelse betyder det, at han reducerer kvælstofudledningen fra de nuværende 74,5 kilo kvælstof pr. hektar til 70 kilo.

- Mariager Fjord står stejlt på, at udledningen skal ned på 12 kilo kvælstof og senere 6 kilo. Det er praktisk umuligt, også selvom man lagde al jorden brak, siger svineproducenten.

Politikerne slår fjorden ihjel
Bernt Villadsen mener, at når kommunen stiller urealistiske krav, så er de selv med til at slå fjorden ihjel.

- I Mariager Fjords hellige navn, tilføjer han og fortsætter:

- Når de ikke vil have forbedringer ved at give en miljøgodkendelse og forlanger skrappere krav, end der er i lovgivningen, så får de jo slet ingenting. Det, landbruget gør, hjælper jo rent faktisk.

Det er problematisk – også set i forhold til det forestående kommunevalg, mener han.

- Især Socialdemokraterne og Socialistisk Folkepartis byrådsmedlemmer fortæller, at de passer meget på fjorden, men de gør faktisk det modsatte ved at forhindre landbruget i at lave forbedringer. Det bør borgerne oplyses om, inden de går til valg, siger Bernt Villadsen.

Konsekvenser
Men det er ikke alene Bernt Villadsen og Mariager Fjord, der lider under den manglende vilje til, at svineproducenten kan udvide og udvikle sin bedrift.

Der er seks arbejdspladser fordelt på bedriftens tre ejendomme, og livet i lokalsamfundet sættes også under pres af sagsbehandlingen, mener Bernt Villadsen.

- Vi lever af hinanden i lokalsamfundet ved at skaffe arbejde til hinanden, siger landmanden, der må vente en rum tid endnu, før visionerne for bedriften kan føres ud i livet til gavn for miljøet, de ansatte, lokalsamfundet og ham selv.

Læs også