Fra Hindsholm til Skåne

GRÆNSEOVERSKRIDENDE: Efter at have drevet landbrug på Hindsholm i 13 år flyttede den hollandske familie Boere for to år siden til Skåne, hvor de nu udvider deres landbrugsbedrift med bondegårdsferie.

Ingen skal beskylde familien Boere for at være stavnsbundne hjemmefødninge. Tværtimod har deres tilværelse indtil nu bogstaveligt talt været grænseoverskridende.

Familien Boere, der stammer fra Holland, rejste omkring årsskiftet 1993-94 til Danmark, hvor de købte Skovgaard i Tårup ved Mesinge på Hindsholm.

Her boede familien - det vil sige Arja og Wilhelmus (i daglig tale »Wim«) Boere og deres fire børn, David, Isabella, Sebastiaan og Jonathan - i 13 år. Bedriften var på 65 ha plus 15 ha i forpagtning og 50 ha lejede græsningsarealer - samt en besætning på 140 RDM malkekøer plus ungkreaturer. De sidste tre-fire år tilbød de desuden bondegårdsferie, hvilket mange fra flere lande benyttede sig af.

Etablering i Skåne
Imidlertid var det stort set umuligt at få lov til at udvide bedriften på Hindsholm. Derfor blev blikket rettet mod Sverige, hvor der er mere plads og lavere priser end i Danmark.

Der blev set på landbrug forskellige steder fra nord til syd i det svenske. Resultatet blev, at Familien Boere solgte gården på Hindsholm og i december 2006 overtog Björkänga Gård, der ligger ved byen Lövestad i den sydøstlige del af Skåne, ca. 30 km fra Ystad.

Flytningen skete på et godt tidspunkt, idet priserne i Danmark var så høje - og tilsvarende så lave i Skåne - at familien kunne købe en bedrift, der var næsten tre gange så stor som den, de havde på Hindsholm.

Kørte frem og tilbage
Som bekendt vokser træerne sjældent ind i himlen - heller ikke i Sverige. En svoger blev fra starten ansat som medhjælper på gården i Skåne, men i fire måneder, indtil familien kunne rejse fra gården på Hindsholm, kørte Wim Boere frem og tilbage mellem de to gårde for at passe begge bedrifter.

De svenske veterinærbestemmelser betød, at familien Boeres danske besætning ikke kunne flyttes med til Skåne. Den blev i stedet solgt til en kvægbruger i Rødbyhavn på Lolland, og der går halvandet år endnu, inden familien kan importere embryoner fra Danmark.

Udvidet besætning
På Björkänga Gård var der ved overtagelsen ca. 100 køer plus ungdyr. Men på grund af forskellige problemer, blandt andet med ben, klove m.v., måtte en trediedel af køerne sættes ud.

Desuden var dele af gården nedslidt og stuehuset lille. Til gengæld var der en næsten ny kostald, bygget i 2002. Stalden har plads til et par hundrede køer. Der er sengebåse, opholdsarealer med skrabeanlæg og automatisk fodring med Mullerup Free Stall Feeder. Køerne malkes i dag med tre Lely robotter, og der er plads til yderligere en robot, når eller hvis en planlagt udvidelse af stalden bliver gennemført.

I dag er der 180 malkende køer plus ca. 25 kælve- og goldkøer. Med ungkreaturer er kvægbesætningen i alt på ca. 450 dyr, nogenlunde ligeligt fordelt mellem sortbrogede og rødbrogede. Desuden er der 24 moderfår og - mest til glæde for de fremtidige turister - tre heste, nogle geder og et hængebugsvin samt hunde og katte.

Mest græs
- Gården er oprindeligt opbygget ved sammenlægning af fire små gårde, fortæller Wim Boere. Efter overtagelsen har vi købt en ejendom mere samt en nedlagt gård, hvor svogeren, der er ansat som medhjælper, bor. Desuden lejer vi en stald hos en nabo, hvor vi har 65 ungkreaturer.

- I dag er ejendommen på 165 ha. Der ud over lejer vi af kommunen et naturområde på ca. 55 ha til afgræsning. Vi dyrker 40 ha med majs og ca. 10 med korn. Resten er græs. Udover majsen ensilerer vi meget græs og laver også lidt hø. Desuden køber vi HP-pulp fra en sukkerfabrik ved Lund, tre kvarters kørsel her fra. Og vi får leveret mask fra Harbo Bryggeri i Danmark.

Kontrol med græsning
- Det var tilfældigt, at det blev Skåne, vi flyttede til, understreger Wim. På det tidspunkt var der ikke så mange store gårde til salg. Det var vigtigt for os, at vi kunne have nogle køer. Og da det var billigt her - jorden koster for tiden 120-125.000 svenske kroner (SEK) pr. ha - blev det altså Skåne.

- Vi leverer mælk til Skånemejerier. Basisprisen er p.t. 2,40 SEK pr. kg mælk. Vores gennemsnitsydelse er for tiden ca. 9.000 kg mælk pr. årsko.

- I Sverige er det et krav, at dyrene skal ud på græs om sommeren. Her i Skåne skal de ud i 150 dage - lidt mindre længere mod nord. Og der er meget kontrol med, om dyrene kommer ud i mindst otte timer hver dag. Ungkreaturerne går ude hele sommeren.

- I øvrigt har vi netop fået antallet af dyreenheder ført ajour, så vores miljøgodkendelse er i orden. Og myndighederne er forberedt på, at vi vil udvide stalden på et tidspunkt.

Familiebedrift
Da Landbrug FYN besøgte familien Boere lige efter påske, var træer og buske ikke sprunget ud endnu. Wim Boere oplyser i den forbindelse, at foråret kommer til Lövestad to uger senere end i Danmark. Gården ligger på ca. samme breddegrad som Hindsholm, men klimaet er mere fastlandspræget. Til gengæld er der varmere om sommeren.

Ud over svogeren har familien Boere ikke fremmed medhjælp på gården. Børnene hjælper til, når de er hjemme, men ellers passer Arja og Wim Boere bedriften selv. Dog med maskinstation til ensilering, høst og udbringning af gylle.

Planlagt generationsskifte
Arja og Wim Boere er henholdsvis 48 og 50 år. Den ældste søn, David, bor for tiden i Holland, men efter et forestående giftermål går turen til Sverige. Datteren Isabella læser medicin på Århus Universitet. Sebastiaan på 19 år går på Skurup Landbrugsgymnasium, og den yngste, 17-årige Jonathan, går i skole.

- Vi håber, at børnene kan tage over om fem år, siger Arja. Vi kan hjælpe til, og senere - efter yderligere fem år - trækker vi os tilbage.

- Vi flyttede på et godt tidspunkt, da priserne var høje i Danmark og lave i Sverige, bemærker Wim. Vi har stadig kontakt med ham, der købte vores gård i Tårup ved Mesinge. Og den første sommer havde vi besøg af en busfuld gamle naboer og venner fra Danmark.

Bondegårdsferie
Som nævnt havde familien Boere de sidste tre-fire år på Hindsholm en »nicheproduktion« med bondegårdsferie. Og fra og med i år vil de videreføre denne driftsgren på gården i Skåne. Tæt ved gården har de opført to velindrettede feriehuse til udlejning til turister. Endvidere er der på første sal i den ene ende af staldbygningen en stor ferielejlighed med alle moderne bekvemmeligheder, som ligeledes kan anvendes til bondegårdsferie

Man kan få mere at vide om familien, gården og omgivelserne på hjemmesiden: http://bjorkanga.holidays.teliaweb.se, hvor man kan vælge mellem tekst på engelsk, hollandsk, dansk og svensk.

Læs også