Usikkerhed om Åbent Landbrug efter fusion

BEKYMRING: Landmænd er bekymret for, hvad der kommer til at ske med Åbent Landbrug efter den store organisations-fusion. Der bør dog ikke være så meget at være bekymret over, fortæller formand for Åbent Landbrug-udvalget.

Lad nu være med at pille ved Åbent Landbrug efter den nye organisation, Landbrug og Fødevarer, til juni med al sandsynlighed bliver vedtaget på Dansk Landbrugs ekstraordinære delegeretmøde.

Sådan lyder opfordringen fra Jens Gammelgaard, der er formand for Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ). Udmeldingen kommer efter et møde mandag aften, hvor hans forening holdt et informationsmøde, og hvor både viceformand i Dansk Landbrug, Michael Brockenhuus-Schack, og direktør Carl Aage Dahl deltog.

- Der blev udtrykt en del bekymring blandt deltagerne for, hvad der kommer til at ske med Åbent Landbrug, og det er derfor, at vi nu er ude at efterlyse en udmelding om, hvad der kommer til at ske med det, siger Jens Gammelgaard.

På mødet gav de to repræsentanter fra Dansk Landbrugs ledelse dog udtryk for, at man først kan tage stilling til, hvad der skal ske med Åbent Landbrug efter fusionen 3. juni er endelig vedtaget på det ekstraordinære landsdelegeretmøde.

- Jeg synes godt, at man kunne melde noget ud nu. Åbent Landbrug beskæftiger masser af god frivillig arbejdskraft, der leverer en kæmpe indsats. Når man kigger på, hvad det koster at drive om året, så er det en brøkdel af noteringen, siger Jens Gammelgård.

Bør ikke være bekymret
Bekymringen, der også er blevet tilkendegivet på andre møder rundt om i landet, behøver dog ikke være så stor, fortæller Erik Engholm Poulsen, der er formand for Åbent Landbrug-udvalget i Landbrugsraadet og medlem af Dansk Landbrugs bestyrelse.

- Jeg kan slet ikke forestille mig en ny organisation uden Åbent Landbrug. Jeg har heller ikke opfattet nogle signaler, der skulle antyde andet, lyder det.

Skal han give et bud på, hvorfor der alligevel er opstået bekymringer rundt omkring for fremtiden for Åbent Landbrug, så tror han, at det skyldes, at der findes masser af mennesker derude, der leverer en kæmpe indsats, og lægger masser af tid i projektet.

- I mit hoved bliver Åbent Landbrug en af de kerneaktiviteter, som både primærdelen og virksomhederne skal være koncentreret om, siger Erik Engholm Poulsen.

Spændt som alle andre
Hvordan det hele så skal køre videre, og hvor mange penge, som det bliver tilført, er alt sammen noget, som man først kan svare på efter organisationen bliver lagt endelig på plads.

- Som alle andre er jeg også spændt på i hvilket omfang, det kører videre. Om det kører videre på samme måde som før. Umiddelbart vil jeg tro, at det kører videre i samme omfang som nu, siger Erik Engholm Poulsen.

Rent praktisk bør Åbent Landbrug høre under kommunikationsafdelingen i den nye organisation, mener han.

- Kommunikationsmæssigt er Åbent Landbrug et område, som man i erhvervet slet ikke kan undvære. Det gælder både for virksomhederne og primærbrugerne, lyder det fra Erik Engholm Poulsen.

Læs også