Mange uklarheder i virksomhedsbestyrelsen

 Hvem kan egentlig blive medlem af virksomhedsbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer? Der er stadig mange uklarheder.Hjortevildt kostet kvægbruger, der er nabo til Hanstholm Vildtreservat, et tab på 25.000 foderenheder.

Læs også