Lovstramning om ekspropriation lader vente på sig

POLITIK: Vilde protester fra kommunerne ser måske ud til at have virket. Regeringens nye strammere ekspropriationslov skal diskuteres yderligere i folketingets miljøudvalg.

For at sikre respekt omkring privat ejendomsret bebudede regeringen sidste år, at der var stramninger på vej for loven om ekspropriation.

Folketingets miljøudvalg skulle så, ifølge Altinget.dk, i onsdags have vedtaget en betænkning, der på et tidspunkt, når det bliver til en lov, vil betyde, at det bliver langt mere besværligt for kommunerne at ekspropriere jord til for eksempel golfbaner og lignende. Beslutningen i udvalget er dog udsat.

Angiveligt er der opstået uenighed internt i regeringspartierne efter blandt andet Kommunernes Landsforening (KL) længe har protesteret kraftigt over lovforslaget, som de mener, vil gøre det alt for besværligt at lave byplanlægning. Lovforslaget går ud på, at forbyde kommuner at ekspropriere efter kommunalplanen. Nu skal der i stedet en lokalplan til.

Dyrt for skatteborgere
Kritikere af lovforslaget, der udover at tælle KL-politikerne også tæller oppositionens partier, mener også, at der ikke egentlig ikke vil være den store forskel i, hvad for noget jord og til hvad, der bliver eksproprieret. Det er kun et spørgsmål om, hvornår i processen det bliver eksproprieret.

- Jeg tror den her lov vil være meget generende for kommunerne. Det gælder både dem med borgerligt flertal og dem med ikke-borgerligt flertal, lyder det fra Orla Friis Jensen, lektor på Aalborg Universitet med ekspropriationsret som forskningsområde.

- Det vil betyde, at de først kan ekspropriere langt senere i processen, og det er noget, som vil gøre det meget dyrere for kommunerne. Og hvem skal betale det? Det skal skatteborgerne. Hvem har glæde af det? Det har nogle landmænd, men også kun nogle, siger Orla Friis Jensen.

Han mener, at lovforslaget drejer sig om nogle landspolitikere, der har forpligtiget sig til at komme med en ny lov efter de kom med mange kritiske udtalelser, efter at en landmand i Haderslev for et år siden fik eksproprieret 40 hektar af sin jord til et logistikcenter til tøjkoncernen Bestseller.

- Dengang blev jorden faktisk eksproprieret efter lokalplanen, og så hjælper det jo ikke noget at komme med en lov, der forbyder ekspropriering efter kommuneplanen, siger Orla Friis Jensen.

Godt for ejendomsretten
For landmændenes ejendomsret vil lovforslaget dog, hvis det på et tidspunkt bliver vedtaget, dog helt klart have en effekt på at sikre den private ejendomsret. Det fortæller Ole Kirk, chefkonsulent i Plan & Miljø på Landscentret i Skejby.

- Det vil det helt klart. Det tvinger kommunerne til at være længere fremme i deres planlægning. Det har før været på et lidt løst grundlag, at de har kunne gennemføre ekspropriation. Og det er så også det, at man fra politisk hold har gået ind for at ændre, siger Ole Kirk.

Folketingets miljøudvalg mødes igen i dag, hvor punktet igen skal debatteres.

Læs også