Svineproducenternes formand: Produktionsnedgangen vil fortsætte

NYTÅRSUDTALELSE: Kombinationen af nedjusterede økonomiske forventninger og urealistisk høje forventninger til nye tiltag på miljø- og dyrevelfærdsområdet i 2009 truer de danske svineproducenter på deres eksistens.

Svineproducenterne led samlet set et tab på 4,5 milliarder kroner i 2008. Derfor er det helt afgørende, at 2009 vil byde producenterne markant bedre økonomiske forhold, ellers frygter jeg, at den voldsomme nedgang i produktionen, vi var vidne til i 2008, vil fortsætte med uformindsket styrke ind i det nye år.

Det siger Danske Svineproducenters formand, Torben Poulsen, i sin nytårsudtalelse.

Hvis vi vil bevare dansk svineproduktion i sin nuværende størrelse, skal alle midler tages i brug for at styrke konkurrenceevnen. Jeg tænker her især på slagteriernes alt for høje omkostninger til lønninger og veterinærkontrol. Vi så for nylig SAS-piloterne acceptere en lønnedgang for at hjælpe det økonomisk trængte luftfartselskab gennem krisen, og situationen er ikke mindre alvorlig på vores slagterier, den er bare mindre synlig, fordi det er landmændene, der bærer tabet for slagteriernes manglende konkurrenceevne. 

Omverdenen har opbygget et enormt ambitionsniveau på branchens vegne, og jeg bliver nødt til at slå fast: Vi har ikke mulighed for at honorere flere ekstraomkostninger, som bliver påført os af nationale særregler. Vi kan læse regeringens plan om Grøn Vækst, og hvem kan have noget mod den? En lang opremsning af ædle hensigter, men bottomline er øgede omkostninger til erhvervet, som vi ikke har mulighed for at honorere. Det samme gælder forventningerne til, hvad der er muligt med hensyn til specielle regler omkring dyrevelfærd.

Det er meget muligt, at forbrugerne og politikerne meget gerne vil slippe søerne helt løs, men hverken de eller vore udenlandske kunder som aftager størsteparten, er parate til at betale den pris, som kødet kommer til at koste. At stille krav om løsgående diegivende søer i Danmark, inden det kræves i resten af EU, vil derfor være det samme som at aflive dansk svineproduktion i sin nuværende målestok. Det vil være det samme som at bede en masse mennesker om at opgive deres nuværende beskæftigelse, og det er forhåbentlig ikke tanken bag de pæne ord.

Lyspunkter er der også. Vi er verdensmestre i flere discipliner omkring svineproduktion. Vi er dem som skal bruge færrest ressourcer på at producere et kg svinekød. Vi er derfor også dem som påvirker miljøet mindst pr. produceret enhed. Vi er lysår foran de andre betydende svineproducerende lande, når det gælder dyrevelfærd og lavt medicinforbrug, og vores avlsdyr er efterspurgt i hele verden. Disse forspring har vi opnået gennem en målrettet indsats de seneste årtier, og vi har ikke tænkt os at ændre den fokus, men vi skal bede politikere og andre velmenende mennesker om ikke at gå alt for meget i vejen, hvis man også i fremtiden skal kunne nyde godt af vores bidrag til samfundsøkonomien.

Læs også