Bonussystem i Danish Crown stemt ned

STOP: Danish Crown-ledelsens bonusforslag blev stemt ned allerede inden, det skulle have været diskuteret på kredsmøderne.

Danish Crown-ledelsens forslag til en ny prisstruktur kommer alligevel ikke til debat på andelsselskabets kredsmøder i den kommende tid.

Ledelsen i Danish Crown havde ellers anbefalet, at forslaget ikke bare skulle diskuteres til repræsentantskabsmødet i torsdags, men også blandt andelshaverne på kredsmøderne, der nu går i gang landet over.

Men så langt kommer forslaget ikke. Ifølge Effektivt Landbrugs oplysninger blev forslaget nemlig både debatteret og stemt ned under gulvbrædderne allerede i torsdags. Her gennemtrumfede repræsentantskabet en skriftlig afstemning om bonusforslaget for at sikre sig, at forslaget blev slået i jorden med det samme.  

Pressen havde ikke adgang til at følge repræsentantskabets diskussion om bonussystemet. Men ifølge en pressemeddelelse fra Danish Crown var der »en engageret debat«. Og mange af selskabets andelshavere var også forbi Danish Crowns stand på Agromek i Herning for at give deres mening til kende i debatten.

Følelser
- Baggrunden for oplægget er et ønske om, at vi bedre kan møde konkurrencen i markedet. Men vi må konstatere, at det udover at have rørt ved det økonomiske aspekt ved fællesskabet også har rørt ved andelshavernes følelser for selskabet. Det kom meget tydeligt til udtryk i den engagerede debat på mødet, siger formanden for Danish Crown, Niels Mikkelsen.

- Og dét vælger jeg at tolke positivt, fordi det viser, at mange er dybt involverede i selskabet. En ting står helt fast efter repræsentantskabsmødet – vi er i Danish Crown ikke færdige med at diskutere, hvordan vi i fremtiden sikrer råvaretilførsel til selskabet. Hvordan det i givet fald skal ske, er ikke til at vide på nuværende tidspunkt.

Uenige
Selvom bonusforslaget nu er dødt, vil debatten om tilførsler af svin til Danish Crown formentlig fortsat være et sprællevende emne på kredsmøderne i løbet af de kommende uger.

- Vi har nu startet en debat om råvaretilførslen til Danish Crown - både blandt andelshavere og senest på repræsentantskabsmødet. Hvordan debatten lander, må tiden vise, men der skal være tid til at snakke emnet ordentlig igennem på alle niveauer. Vi har en lang tradition for at nå til bred enighed i selskabet, og det vil vi også i denne sag, siger Niels Mikkelsen.

Lavere omkostninger
Baggrunden for Danish Crowns oplæg til en ny prisstruktur var et ønske om at tiltrække flere svin til selskabet.

- Flere svin er med til at sikre en højere udnyttelsesgrad af Danish Crowns slagteanlæg, og lavere omkostninger pr. svin, hvilket vil være til gavn for alle, lyder det i pressemeddelelsen fra Danish Crown.

Forslaget bygger på et bonussystem, hvor større mængder svin giver stigende bonus, og dermed flere svin. Leveres 32.000 slagtesvin årligt, får svineproducenten således 30 øre ekstra pr. kilo kød.

Læs også