Asger Krogsgaard ny formand for Danske Slagterier

LYNKARRIERE: Efter kun et par år i Danske Slagteriers bestyrelse stiger Asger Krogsgaard nu til tops i organisationen som Bent Claudi Lassens afløser.

I går udpegede Danske Slagterier sin nye formand. Det blev 41-årige Asger Krogsgaard fra Ringkøbing, der siden 2006 har været kommitteret medlem af Danske Slagteriers bestyrelse.

Da der allerede er fyldt godt op med organisatoriske titler på den nye formands generalieblad, udtræder Asger Krogsgaard samtidig af Dansk Svineproduktions bestyrelse, hvor han er 1. næstformand. Her afløses han af Erik Larsen.

Asger Krogsgaard er i forvejen formand for Hatting K/S og bestyrelsesmedlem i Danish Crown.

Smågriseproducent
Hjemme på bedriften vest for Ringkøbing beskæftiger Asger Krogsgaard 12 medarbejdere på bedriften, der tæller 1700 søer og en årlig smågriseproduktion på cirka 45.000 smågrise. Heraf opfedes de 10.000 på bedriften, mens resten sælges.

- Det er en stor opgave, som jeg er meget stolt over at blive valgt til. Danske Slagterier er en stærk organisation med mange dygtige medarbejdere, og jeg ser meget frem til samarbejdet, ligesom jeg ser frem til et godt samarbejde med landbrugets øvrige organisationer.  

Konkurrencevilkår
Opgaven for den nye formand bliver ikke at øge, men at fastholde mulighederne for svineproduktion og dermed slagterivirksomhed i Danmark

- Den absolut vigtigste opgave vi står overfor, er at sikre at både svineproducenterne og deres virksomheder har ordentlige konkurrencevilkår og rammebetingelser, så der også i fremtiden både kan produceres og slagtes svin i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at primærproduktionen og fødevareproduktionen passer til den tid, vi lever i - både når det handler om at sikre de økonomiske vilkår for branchen, og når det handler om at være opmærksomme på forbrugernes krav til os, siger han.

Asger Krogsgaard afløser Bent Claudi Lassen, der efter ni år slagteriernes førstemand har besluttet sig for at stoppe for at koncentrere sig om sit kandidatur til Europaparlamentet for partiet Venstre.

Læs også