Grubning forud for hvede

RODUDVIKLING: Landmand har så gode erfaringer med grubbesået raps, at grubberen nu også anvendes forud for vinterhvede.

Lars Højholt Nielsen fra Hårup nord for Århus har så gode erfaringer med grubbesået raps, at han nu også vil anvende grubberen i vinterhvede.

- Det var egentlig arbejdsmæssige hensyn, der startede det. Vi kunne se en fordel i, at en mand kunne udføre rapssåningen alene med et maskinsæt. Det øgede både kapaciteten og fleksibiliteten. I perioder med skiftende vejr blev det let at veksle mellem kornhøst og rapssåning uden store omstillinger, oplyser Lars Højholt Nielsen.

- En He-Va-grubber, der arbejder i 35 til 40 centimeters dybde, bruger samme energi, som pløjning, men det giver bedre udbytter, vurderer han.

Klarer tørke bedre
Det er andet år, han kører med He-Va-grubberen, og i år vil han også grubbe forud for hveden.

- Det bliver et lille forsøg på ti hektar. Først grubber vi i 35 – 40 centimers dybde, og efter sprøjtning med Roundup sår vi så hveden med en Väderstad, forklarer han.

- Nu håber jeg også, at kornet betaler for jordløsningen med et rimeligt merudbytte, men vi får se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at planterne er mere stabile i en tørkeperiode, siger Lars Højholt Nielsen.

- Det er det, vi har set i raps i år, hvor vores raps var i vækst i en meget lang periode. Da vores raps var klar til skårlægning, var andre allerede i gang med at mejetærske, tilføjer han.

Dobbelt så lange rødder
Lars Højholt Nielsen har i år haft 150 hektar raps sået med He-Va, som gav 4300 kilo pr. hektar i udbytte, og når han sammenligner pæleroden på grubbesåede raps er de dobbelt så lange som på raps sået efter pløjning.

- Det er let at presse en landmålerstok 35 centimeter ned i de arealer, hvor der har været raps. Jeg er overrasket over, at jorden stadig er så løs. Den har slet ikke sat sig, understreger han.

I en mark, hvor grubberen sidste efterår arbejdede i 35 til 40 centimeters dybde, og hvor der siden kun er harvet i fem til otte centimeters dybde, presser Lars Højholt Nielsen en landmålerstok cirka 32 centimeter ned.

- Det kan du ikke gøre i en almindelig behandlet mark, siger han.

Undgå våd jord
- Vi har netop sået hvede i de marker, hvor der har været raps, og hvor jorden blev løsnet sidste efterår. Vi har harvet med en tallerkenharve en gang, og efter behandling med Roundup er der sået med en Väderstad. Jeg er spændt på, hvordan hveden udvikler sig, fortæller den østjyske planteavler.

Det er hans erfaring, at jorden ikke slemmer så let sammen, og at den er blevet mere tør at køre på.

- Men den mulighed skal man ikke misbruge. Man skal passe meget på med at køre på en våd jord, pointerer Lars Højholt Nielsen.

Ikke fuld kornvogn i marken
Lars Højholt Nielsen gør meget for at undgå pakning, og han passer ekstremt meget på med trafik i marken. Han anvender store, brede dæk med lavt lufttryk og kører normalt med to gange 800 millimeter tvillingmontering. Overflødig kørsel undgås, og de ansatte har lært, at man ikke kører rundt i marken med en fuld kornvogn.

- I øvrigt pløjer vi stadig nogle arealer. Blandt andet pløjes der forud for vinterbyg for at undgå hvedeaks i byggen, siger Lars Højholt Nielsen, som såede hvede indtil klokken halv fem i morges (19. september, red.), og idet Effektivt Landbrug siger farvel, springer han straks på traktoren igen.

Læs også