Danmark eneste EU-land uden statstilskud

(EFFEKTIVT LANDBRUG) De danske kvægbønder er de eneste i EU, som selv skal betale for vaccinationskampagnen mod bluetongue. I de øvrige EU-lande bliver der givet statstilskud.

Sammenslutningen af europæiske dyrlæger - FVE - har lavet en sammenlignende oversigt over vaccinationsprogrammet i de ni EU-lande, hvor programmet er sat i værk, og her udskiller Danmark sig ved at være det eneste EU-land, hvor landmændene selv må betale for vaccinationerne.

- Den danske stat har åbenbart erklæret, at kassen er tom, og dermed må landmændene selv betale, oplyser formand for sektion vedrørende kvæg under Den Danske Dyrlægeforening, dyrlæge Finn Albers Pedersen. Netop det mener han, er årsagen til, at Dansk Kvæg i så høj grad har sat sit tommelfingeraftryk på planlægningen af vaccinationsprogrammet.

- Dermed har man for første gang fraveget det, der historisk har været den normale procedure, hvor Fødevarestyrelsen alene har haft ansvaret for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, hvor de regionale veterinærafdelinger har været Fødevarestyrelsens forlængede arm, og hvor dyrlægerne har udført arbejdet i praksis, forklarer Finn Petersen.

På den konto er dyrlægerne blevet udelukket fra planlægningen af programmet, og derfor er det også gået så galt, som det er, mener han.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug tirsdag 24. juni.

Læs også