Græsset mangler vand

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Græsningsarealerne begynder at mangle vand. Plantedirektoratet har givet økologerne mulighed for at lukke køerne ud på mindre arealer med adgang til grovfoder.

Økologer med kvæg på græs har af Plantedirektoratet fået tilladelse til at indskrænke græsningsarealet på grund af de dårlige vækstbetingelser for græsset, tørken medfører.

Plantedirektoratet har, ifølge Sanne Nielsen fra sektor for økologi i Plantedirektoratet, benyttet DMI’s tørkeindeks som baggrund for deres meddelelse. Hun fortæller også, at det står værst til med græsmarkerne i Jylland. Fyn og Sjælland har det lidt bedre.

Knud Erik Madsen er økologisk mælkeproducent i Rinkenæs ved Gråsten. Han har 150 SDM køer plus opdræt på græs i Sønderjylland, og har ikke mulighed for at vande. Derfor er hans græsningsarealer ved at værre »bidt i bund«.

Køerne bliver normalt flyttet rundt på græsningsarealet i en 21 dages cyklus.

- Når de er tilbage ved udgangspunktet næste gang, så burde græsset have nået en højde på 10-15 centimeter, men realiteterne er, at det næppe når at blive højere end tre til seks centimeter, fortæller Knud Erik Madsen.

- Der er ingenting der kan gro i den her tørke. Græsmarkerne skal jo ha’ meget vand for at gro, siger Knud Erik Madsen.

For at opretholde ydelsen har Knud Erik besluttet at øge mængden af grovfoder. Men de bliver fodret i stalden og ikke på marken, som det ellers står i Plantedirektoratets meddelelse, at man skal.

- De går ude 6-7 timer om dagen, og så fodrer vi dem indenfor om natten. Det er det eneste vi kan gøre, siger han og afviser, at det er muligt for ham at fodre i marken.

- Det er alt for besværligt.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 6. juni.

Læs også