Prisspekulation mellem bygerne

DYRT: De høje kornpriser rammer svineproducenternes økonomi hårdt i den kommende fodringssæson.

Flere steder i landet er rapsen og vinterbyggen bjærget, og landmændene venter her i bygevejret på, at de store kornafgrøder, vårbyggen og hvede, bliver tjenlige til at høste. Det giver samtidig tid til spekulation om prisniveauet for årets høst, og ikke mindst blandt svineproducenterne, hvad de øjensynlige høje kornpriser får af indvirkning på svinefoderpriserne.

Derfor er spørgsmålet, hvorvidt man skal tegne den, for mange, sædvanlige årskontrakt eller indgå aftale om foderleverancer på kontrakter med kortere løbetid.

Læs også